Domov/Publikacije/Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh v smeri proti EU. Odločitev o izboru držav in tihotapskih poteh, ki so del predstavljenih primerjalnih študij, je temeljil na različnih indikatorjih kot npr. številu nekontroliranih migrantov, tipu meje, modus operandi, migracijski poti in sodelovanju s tretjimi državami ter zahtev glede vsebine, ki jih obravnava študija. V tretji primerjalni študiji so predstavljene Pakistan kot država izvora, Turčija kot država tranzita ter Grčija kot država prvega vstopa v EU. Študija pokriva vzhodno sredozemsko pot po zemlji od Pakistana do Turčije ter po morju od Turčije do Grčije. Študija je dostopna le v angleškem jeziku tukaj.