Domov/Publikacije/Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh v smeri proti EU. Odločitev o izboru držav in tihotapskih poteh, ki so del predstavljenih primerjalnih študij, je temeljil na različnih indikatorjih kot npr. številu nekontroliranih migrantov, tipu meje, modus operandi, migracijski poti in sodelovanju s tretjimi državami ter zahtev glede vsebine, ki jih obravnava študija. V drugi primerjalni študiji so predstavljene Etiopija kot država izvora, Libija kot država tranzita ter Malta in Libija kot državi prvega vstopa v EU. Študija pokriva vzhodno afriško pot in pot centralno sredozemskega morja in sicer po zemlji od Etiopije skozi Sudan do Libije, ter po morju od Libije do Malte in Italije. Študija je dostopna le v angleškem jeziku tukaj.