Domov/Publikacije/Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016

Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh v smeri proti EU. Odločitev o izboru držav in tihotapskih poteh, ki so del predstavljenih primerjalnih študij, je temeljil na različnih indikatorjih kot npr. številu nekontroliranih migrantov, tipu meje, modus operandi, migracijski poti in sodelovanju s tretjimi državami ter zahtev glede vsebine, ki jih obravnava študija. V prvi primerjalni študiji so predstavljene Sirija in Libanon kot državi izvora, Egipt kot država tranzita ter Italija kot država prvega vstopa v EU. Študija pokriva območje centralno sredozemskega morja in sicer tihotapsko pot po zemlji in zraku od Sirije in Libanona do Egipta, ter po morju od Egipta do Italije. Študija je dostopna le v angleškem jeziku tukaj.