Domov/Publikacije

EMN usmerjena študija 2015: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, junij 2016

Povzetek: Porast azilnih prošenj v zadnjem obdobju je postavil vprašanje integracije upravičencev do mednarodne/humanitarne zaščite na sam vrh EU politične agende. Integracija na trg delovne sile je posebnega pomena tako za upravičence do mednarodne/humanitarne zaščite kot tudi za države članice, saj se večina od njih spopada s staranjem prebivalstva in primanjkljajem ustrezne delovne sile, kar

EMN Policy brief on migrants’ movements through the Mediterranean, December 2015

EMN POLICY BRIEF ON MIGRANT'S MOVEMENTS THROUGH THE MEDITERRANEAN, 23th December 2015 Full report accompanying the Inform on migrants’ movements through the Mediterranean EXECUTIVE SUMMARY When this analysis was first commissioned in late 2014 it was intended to address the arrival of people from North Africa across the Mediterranean to countries such as Italy and

Study on smuggling of migrants: characteristics, responses and cooperation with third countries, European Commission and DG Migration & Home Affairs, September 2015

Summary The increasing number of people wanting to migrate to EU Member States observed in recent years is a direct result of the increasing push factors which have developed in the Middle East and Africa. The continued conflicts in Syria, Libya, Afghanistan and Iraq as well as in many Sub-Saharan African states results in ever

EMN usmerjena študija; Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi, oktober 2015

Povzetek: Študija vsestransko in sistematično analizira različne pristope razširjanja informacij o možnostih prostovoljnega vračanja na splošno ter reintegracijo, kot del tega, kot tudi kako migranti z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi, npr. s Policijo, izvejo za možnosti prostovoljnega vračanja. Zaradi specifične metodologije ter omejenega časovnega okvira izdelave, nacionalno poročilo Slovenije ne predstavlja