Domov/Publikacije

EMN Country FactSheet – Slovenija, avgust 2017

EMN Country FactSheet predstavlja ključna dejstva o napredku v politiki in zakonodaji s področja migracij in mednarodne zaščite, za vsako državo članico posebej in Norveško. Dokument predstavlja povzetek informacij in podatkov iz letnega nacionalnega poročila, ki ga vsako leto posebej pripravijo nacionalne kontaktne točke, po v vnaprej predpisani specifikaciji, katere se uporabi tudi pri pripravi

EMN študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU”, avgust 2017

EMN - študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU« predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročilih. Namen študije je bil prikaz nacionalnih politik in praks, ki jih države članice uporabljajo pri preprečevanju, definiranju in sankcioniranju pojavov nezakonitega zaposlovanja. Študija prikazuje stanje na omenjenem področju na

EMN – študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU, april 2017

EMN- študija "Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN - nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročili. Glavni cilj študije je primerjava nacionalnih politik in/ali praks na področju združevanja družin v EU državah članicah in na Norveškem ter predstavitev najnovejših informacij o napredku na področju politike

EMN študija: “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU”, november 2016

Namen EMN Študije "Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU" je seznaniti oblikovalce politik in strokovnjake, tako na EU ravni kot na nacionalni ravni, vključno z Evropsko komisijo, EASO in Frontex-om, izvajalce politik, predstavnike nevladnih organov, raziskovalce in javnost, o pristopih držav članic do vračanja zavrnjenih prosilcev za azil, analizirati obstoječe

EMN študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016

Študija "Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi - kaj deluje?" ponuja obsežen pregled politik in praks o delovanju programov preseljevanja in humanitarnih programov in nacionalnih shem ter privatnih sponzorskih programov, namenjenih beguncem v državah članicah in na Norveškem. Študija podrobneje analizira glavna področja na podlagi podatkov in informacij, ki jih je prispevalo 24 držav

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh

Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh

EMN usmerjena študija 2015: Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU, julij 2016

Povzetek: Države članice regulirajo migracijski tok preko posebnih kanalov, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Namen in razlog prebivanja v državi vsebuje zbirko posebnih zahtev in pogojev, ki jih mora tujec izpolniti v kolikor želi pridobiti dovoljenje za vstop in prebivanje. Državljani tretjih držav imajo v času zakonitega prebivanja na ozemlju države članice možnost prehajanja iz

EMN usmerjena študija 2015: Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU, april 2016

Povzetek: Primanjkovanje tujih delavcev s posebnimi kvalifikacijami je eden večjih izzivov EU za doseganj učinkovitosti in konkurenčnosti v globalnem svetu. Skupaj z hitrim tehnološkim napredkom ter zmanjševanjem in staranjem EU populacije na drugi strani, je mogoče v prihodnje pričakovati povečanje povpraševanja po ustrezni delovni sili v državah članicah. Študija analizira naslednje teme: (i) vloga trga