Domov/Publikacije

EMN Študija “Vzpostavljanje inovativnih podjetji v EU”, januar 2020.

  V zadnjih letih so obstajale raznolike oblike vstopnih shem za tuje ustanovitelje zagonskih podjetji t.i. "star-up" in inovativne podjetnike, tako v EU kot globalno. Omogočale so pridobitev posebnih vizumov ali dovoljenj za prebivanje in delo za podjetnike iz tretjih, ne-EU držav. Velika Britanija je bila prva, ki je uvedla posebne sheme leta 2008, sledila

EMN Študija “Potovanje oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite”, November 2019

Državljani tretjih držav v državah članicah EU, Norveške in Švice kateri imajo pravico koristiti ugodnosti na podlagi priznanega statusa mednarodne zaščite (v nadaljevanju »osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite – OPSMZ) se lahko prosto gibljejo in/ali potujejo izven EU in države članice. Kljub temu, da imajo OPSMZ možnost potovanja tudi v države izvora, pa določene

EMN študija “Privabljanje tujih študentov v EU”, September 2019

  EMN študija o privabljanju in ohranjanju tujih študentov v EU** Privabljanje tujih študentov iz tretjih držav ter nudenje pomoči pri njihovem vstopu na trg dela je ena od prioritet EU. Evropska migracijska mreža je objavila študijo v kateri je sodelovalo 25 držav članic. Vsebina študije se navezuje na EU Direktivo o študentih in raziskovalcih

EMN študija “Vpliv vizumske liberalizacije na EU”, marec 2019

Vizumska liberalizacija predstavlja eno bolj učinkovitih in pomembnih orodji za spodbujanje kontaktov med ljudmi ter povezovanje med EU in tretjimi državami. Spodbuja mobilnost, izboljšuje regionalno povezovanje med posameznimi državami ter ustvarja bolj odprto družbo. Študija se osredotoča na iskanje odgovorov v zvezi z učinkom vizumske liberalizacije na EU in posamezne države članice ter Norveško, kot

EMN študija “Integracija na trg dela”, februar 2019

Učinkovita integracija prve generacije priseljencev iz tretjih držav v EU predstavlja pomemben izziv s katerim se sooča vse večje število držav članic EU. Medtem, ko se od leta 2014 stopnja brezposelnosti v EU postopoma znižuje, pa ostaja stalno prisotna razlika v stopnji brezposelnosti državljanov tretjih držav na eni ter osebami, ki so bile rojene v

EMN Študija “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016”, september 2018

V obdobju 2014-2016 so se države članice in Norveška soočale z nepričakovanim porastom migracijskega toka v EU. Posledično je število azilnih prošenj naraslo in sicer 443.015 v 2013, 1.320.000 v 2015 ter 1.260.000 v 2016. Porast v številu prošenj ni bil enak po celotni EU. Največje število prošenj je bilo zaznati v Nemčiji, Švedski, Italiji,

EMN Študija “Urejanje statusa mladoletnikov brez spremstva«, avgust 2018

EMN poročilo predstavlja glavne ugotovitve EMN študije o pristopu EU in Norveške do urejanja statusa mladoletnikov brez spremstva, ki so državljani tretjih držav. Študija zajema obdobje 2014-2017 ter vključuje tudi podatke in informacije, ki jih je EMN zbiral in analiziral v preteklih študijah o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU. Glavni namen študije je analiza statusa

EMN Študija »Učinkovitost vračanja v EU«, februar 2018.

Vračanje državljanov tretjih držav predstavlja enega poglavitnih stebrov EU politike na področju migracij in azila. Kljub povečanemu številu tujcev, katerim azilna prošnja ni bila odobrena ter tujcev, ki jim je bila od leta 2014 dalje izdana odločba o vrnitvi, se po zadnjih podatkih Eurostata stopnja vračanja v EU ni bistveno spremenila. Na podlagi EU Akcijskega

EMN študija »Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku«, januar 2018

Cilj študije je predstavitev glavnih izzivov pristojnih organov v državah članicah EU in na Norveškem pri ugotavljanju istovetnosti prosilca, državljana tretjih držav, v različnih migracijskih postopkih in sicer; v azilnih postopkih, postopkih vračanja ter postopkih t.i. zakonitih migracij, kot so prošnje za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih vizumov/dovoljenj za prebivanje za namene študija, dela in združevanja

EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017

EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017 Evropska migracijska mreža je prvo verzijo kratkega poročila objavila decembra 2015, ko so se EU države članice v Sredozemlju soočale s povečanim številom prosilcev za azil, migrantov in oseb brez državljanstva kateri so, po morju in po kopnem, preko Balkana prestopili zunanje meje EU. Prvo