ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/NKT Slovenije/Sestava NKT Slovenije

Sestava NKT Slovenije

V skladu s sprejemom Odločbe o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) je postalo sodelovanje držav članic v Evropski migracijski mreži zavezujoče. Osrednji del delovanja Evropske migracijske mreže se izvaja skozi nacionalne kontaktne točke, ki jih trenutno sestavlja 28 držav članic ter pridružena članica Norveška. Vsaka nacionalna kontaktna točka predstavlja subjekt sestavljen iz najmanj treh strokovnjakov s področja migracij in azila, med katerimi ena oseba deluje kot nacionalni koordinator in je zaposlen pri osrednjem subjektu, ostali člani pa lahko pripadajo temu subjektu ali drugim nacionalnim in mednarodnim javnim ali zasebnim organizacijam s sedežem v državi članici. Večina strokovnjakov nacionalnih kontaktnih točk prihaja iz ministrstev pristojnih za migracije ter sorodnih organov in služb, ki se ukvarjajo s problematiko migracij in azila kot so Policija, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad, različni odbori za področje priseljevanja, itd. V nekaterih nacionalnih kontaktnih točkah sodelujejo tudi predstavniki različnih akademskih organizacij, univerz, mednarodnih organizacij, posamezni raziskovalci, itd.

Člane nacionalne kontaktne točke Slovenije in Usmerjevalnega odbora na predlog pristojnega ministrstva imenuje Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je kot pravni subjekt nacionalne kontaktne točke Slovenije leta 2008 imenovala Ministrstvo za notranje zadeve. Pred letom 2008 je kot pilotni projekt na nacionalni ravni delovala medresorska skupina sestavljena iz različnih ministrstev pristojnih za področje migracij.

Sestava nacionalne kontaktne točke Slovenije se je od leta 2008 zaradi potreb in širitve aktivnosti Evropske migracijske mreže spreminjala. Nacionalno kontaktno točko Slovenije trenutno sestavlja deset strokovnjakov iz Ministrstva za notranje zadeve in Policije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zunanje zadeve.