ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/NKT Slovenije/Naloge nacionalnih kontaktnih točk EMN

Naloge nacionalnih kontaktnih točk EMN

V skladu z Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) morajo nacionalne kontaktne točke izvajati naloge Evropske migracijske mreže na nacionalni ravni, zlasti:

•  pripravljati nacionalna poročila o razmerah na področju migracij in azila, ki vključujejo statistične podatke, razvoj politik, analizo trenutnih dogajanj ter vzorcev migracijskih pojavov;
•  v okviru večletnega programa Evropske migracijske mreže izvajati vse aktivnosti ter ostale prednostne naloge, ki jih predhodno potrdi Usmerjevalni odbor;
•  v skladu s skupnimi specifikacijami pripravljati raziskave oziroma študije na nacionalni ravni o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in azilom;
•  v sistem izmenjave hitrih informacij t.i. “Ad Hoc Query”, ki ga uporabljajo nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija, morajo prispevati informacije katere se uporabljajo za pripravo skupnih poročil, ki zajemajo celotno EU, različne sosedske regije ter posamezne tretje države;
razvijati sposobnosti hitrega odziva na zahteve t.i. “Ad Hoc Query” nacionalnih kontaktnih točk in Evropske komisije na različna institucionalna,
sistemska, zakonodajna vprašanja in prakse s področja migracij in azila;

vzpostaviti nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz organizacij in posameznikov kateri delujejo na področju migracij in azila z namenom sodelovanja pri pripravi različnih nacionalnih dokumentov, informacij in analiz.