ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/NKT Slovenije/EMN Partnerji

EMN Partnerji

Evropska migracijska mreža sodeluje z različnimi partnerji s katerimi si izmenjuje potrebne informacije in podatke ter sodeluje v skupnih aktivnostih z namenom objavljanja skupnih dokumentov s področja migracij in azila in sodelovanja pri razvijanju policy vsebin. EMN Partnerji so:

  • EVROPSKI PARLAMENT;  je pomemben prostor za politične razprave in sprejemanje odločitev na ravni EU. Volivci v vseh državah članicah neposredno izvolijo poslance Evropskega parlamenta, ki predstavljajo interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično. Skozi desetletja in po zaporednih spremembah evropskih temeljnih pogodb je Parlament pridobil obsežne zakonodajne in proračunske pristojnosti, ki mu omogočajo, da lahko skupaj s predstavniki vlad držav članic v Svetu odloča o usmeritvi evropskega projekta. Pri tem si prizadeva za podpiranje demokracije in človekovih pravic tako v Evropi kot po vsem svetu. Več informacij o tem, kaj Parlament dela, kako deluje in kako se je razvil v institucijo, kakršna je danes, klikni (…).
  • EVROPSKI AZILNI PODPORNI URAD (EASO); je agencija Evropske unije (EU), ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta. Agencija ima ključno vlogo pri dejanskem izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS). Ustanovljena je bila s ciljem izboljšati praktično sodelovanje na področju azila in pomagati državam članicam pri izpolnjevanju njihovih evropskih in mednarodnih obveznosti, da zavarujejo ljudi, ki potrebujejo zaščito. Deluje kot središče za strokovno znanje na področju azila. Poleg tega zagotavlja podporo državam članicam, katerih azilni sistemi in sistemi za sprejem azilantov so posebno obremenjeni. Več informacij o EASO klikni (…).
  • EUROSTAT:  države članice zbirajo podatke in proizvajajo statistiko za nacionalne namene in za namene Evropske unije. Evropski statistični sistem deluje kot omrežje, v katerem Eurostat usklajuje statistike v tesnem sodelovanju z nacionalnimi statističnimi organi. Področje dela v glavnem osredotočeno na področja politike EU, vendar pa je bilo s širitvijo politik EU usklajevanje razširjeno na skoraj vsa statistična področja. Za več informacij o Eurostat-u klikni, (…).
  • EVROPSKA AGENCIJA ZA MEJNO IN OBALNO STRAŽO (FRONTEX); pomaga državam EU in pridruženim državam schengenskega območja pri upravljanju njihovih zunanjih meja. Pomaga tudi usklajevati mejne kontrole in nadzor v Evropski uniji. Omogoča sodelovanje mejnih organov posameznih držav EU ter daje tehnično in strokovno podporo. Za več informacij klikni (…).
  • SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI CENTER (JRC); je objavil prvi delovni program v okviru Obzorja 2020. Program je usklajen oz. sledi skupnim prioritetam EU, kot so premagovanje ekonomske krize, uporaba obnovljivih virov energije in uravnavanje podnebnih sprememb. Zagotavlja, da je neodvisno in zanesljivo znanstveno svetovanje še naprej na voljo Evropski Komisiji za obvladovanje izzivov na naslednjih področjih: Evropska ekonomska in monetarna zveza (EMU); enotni trg, gospodarska rast, zaposlovanje in inovacije; ekonomija nizkoogljičnih izpustov, okolje in učinkovita raba virov energije; kmetijstvo in globalna prehranska varnost ; zagotavljanje sistema javnega zdravstva, kakovostnega življenja starostnikov in varstva vseh državljanov EU; nuklearna varnost. Dodatno bo JRC razvija multi-disciplinaren in večsektorski horizontalen pristop, s katerim omogoča celostno znanstveno svetovanje na številnih obsežnih/kompleksnih področjih. Prav tako JRC še naprej spodbuja svoje obstoječe sodelovanje s ključnimi partnerji, kot so: druge institucije EU, države članice, znanstvena skupnost in industrijski partnerji (deležniki). Več informacij o JRC, klikni (…).
  • AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE (FRA); je bila ustanovljena z namenom, da bi institucijam in državam članicam EU zagotavljala neodvisno pomoč in strokovno znanje s področja temeljnih pravic, ki temeljita na dokazih. Agencija FRA je neodvisen organ EU, ki se financira iz proračuna Unije. Za več informacij o FRA klikni (…).

Več informacij o EMN Partnerjih klikni (…).