ljubljana1
bled1
piran1
soline

Sestava EMN

S sprejemom Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) je postalo sodelovanje držav članic v Evropski migracijski mreži zavezujoče.

Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo:

i.)  Evropska komisija katera usklajuje delo Evropske migracijske mreže ter zagotavlja, da ta ustrezno odraža politične prednostne naloge Unije na področju migracij in mednarodne zaščite. Pomoč in podporo Evropski komisiji in Evropski migracijski mreži nudi, na javnem razpisu izbrano podjetje t.i. Podporna služba, ki je trenutno (ICF);

ii.)  Usmerjevalni odbor sestavljajo predstavniki držav članic EU in Norveške ter Evropske komisije;

iii.) Nacionalne kontaktne točke sestavljajo države članice (razen Danske) in pridružena članica Norveška. Vsako nacionalno kontaktno točko imenuje pristojna institucija za področje migracij v državi članici. NKTji držav članic v večini predstavljajo različni strokovnjaki in oblikovalci politik ministrstev pristojnih za notranje zadeve in pravosodje, ali posebnih vladnih agencij za področje migracij, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ali predstavništev t.i. nacionalnih pisarn mednarodnih organizacij.

Na povabilo Evropske migracijske mreže lahko na njihovih zasedanjih ali pri izvajanju nalog in različnih aktivnosti, sodelujejo tudi EMN Partnerji in/ali ali drugi relevantni subjekti.