ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Evropska migracijska mreža/Podlaga za delovanje EMN

Podlaga za delovanje EMN

Zaradi potrebe po zbiranju hitrih in zanesljivih informacij in podatkov o migracijah v EU in državah članicah ter prizadevanjih po zmanjševanju različnih oblik zlorab pravice do prostega pretoka oseb, je Evropski Svet na zasedanju v Laekenu leta 2001 pozval Evropsko komisijo, da preuči možnost “vzpostavitve sistema za izmenjavo informacij o različnih vidikih migracij z namenom oblikovanja enotne azilne in migracijske politike“. V ta namen je Evropski Svet na zasedanju v Solunu leta 2003 sprejel Sklep, v katerem je Evropsko komisijo pozval k ustanovitvi pilotnega projekta Evropske migracijske mreže ter napovedal preučitev možnosti za vzpostavitev stalne strukture v prihodnosti. V letih 2004-2006 je Evropska migracijska mreža delovala kot pripravljalni ukrep. Haški Program 2005-2009 je potrdil nujnost po okrepitvi skupne analize migracijskih pojavov, ki vključuje zbiranje, izmenjavo in učinkovito uporabo konkretnih informacij in podatkov.

Stockholmski program 2010-2014 je dodatno spodbudil Evropsko migracijsko mrežo v smeri izvajanja novih nalog in aktivnosti za izboljšanje izmenjave informacij in podatkov med državami članicami, v okviru oblikovanja novih politik na področju migracij in azila (Skupni evropski azilni sistem). Poročilo o oceni izvajanja Stockholmskega programa 2010-2013, narejeno v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko migracijsko mrežo, je poudaril nadaljnjo potrebo po širitvi aktivnosti EMN in njenega sodelovanja z različnimi akterji ter nadaljevanje preučevanja migracijskih in azilnih pojavov. Ugotovljeno je bilo, da se institucije Skupnosti ter organi držav članic EU vse bolj opirajo na različne dokumente in druge vire EMN pri oblikovanju EU in/ali nacionalne politike ter zakonodaje.

Podlaga za delovanje Evropske migracijske mreže in nacionalnih kontaktnih točk temelji na večletni delovnem programu Evropske migracijske mreže, v katerem so natančno določene obveznosti in aktivnosti, katere predstavljajo podlago za pripravo delovnega programa posamezne nacionalne kontaktne točke. Oba dokumenta predstavljata osnovo za sklenitev t.i. Sporazuma o sofinanciranju aktivnosti nacionalne kontaktne točke med Evropsko komisijo in posamezno državo članico.