ljubljana1
bled1
piran1
soline

Namen EMN

Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena 14. maja 2008 z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) z namenom zagotavljanja institucijam Skupnosti in državam članicam najnovejše, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in mednarodni zaščiti, tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, predstavniki 28 držav članic ter pridružena članica Norveška v obliki subjekta t.i. nacionalne kontaktne točke. Evropska migracijska mreža ves čas sodeluje z različnimi EMN Partnerji kateri sodelujejo pri pripravi EMN dokumentov in v drugih aktivnostih.

Ključna naloga Evropske migracijske mreže je zbiranje, analiziranje in dokumentiranje različnih informacij s področja migracij in mednarodne zaščite kot podpora pri oblikovanju EU in nacionalnih politik držav članic. EMN pridobljene informacije zagotavlja širši javnosti ter EU in ostalim partnerjem v obliki različnih publikacij kot so študije, letna poročila o napredku na področju migracijske politike in mednarodne zaščite, statistična poročila, bilteni, priročniki, brošure, itd. Dokumente redno objavlja na uradni spletni strani Evropske komisije – EMN ter na spletnih straneh posameznih nacionalnih kontaktnih točk, vključno s spletno stranjo nacionalne kontaktne točke Slovenije.

Več informacij o Evropski migracijski mreži si lahko preberete v dokumentu EMN Information Leafleat.

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.