ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Evropska migracijska mreža/Financiranje EMN v okviru AMIF

Financiranje EMN v okviru AMIF

Financiranje delovanja Evropske migracijske mreže ter nacionalnih kontaktnih točk deluje po načelu sofinanciranja, ki ga v večjem deležu zagotavlja Evropska komisija na podlagi Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES). Evropska komisija mora vsako leto za delovanje Evropske migracijske mreže in njenih nacionalnih kontaktnih točk zagotoviti evropska sredstva iz katerih se lahko sofinancira do 95% vseh upravičenih stroškov medtem, ko mora preostali del zagotoviti posamezna država članica. Ključ delitve sredstev Evropska komisija določa na podlagi delovnega načrta aktivnosti posamezne države članice, ki mora biti usklajen z dvoletnim delovnim načrtom Evropske migracijske mreže ter na podlagi upoštevanja ostalih kriterijev kot so npr. različni pomen migracijske in azilne problematike v posamezni državi članici, število prebivalcev ter povprečna plača v državi. Nadziranje porabe evropskih sredstev za izvajanje nalog in aktivnosti nacionalnih kontaktnih točk se izvaja preko t.i. finančnega poročila, ki ga mora posamezna nacionalna kontaktna točka oddati ob koncu tekočega leta, potrdi pa ga Evropska komisija.

S sprejemom EU Finančnega okvirja 2014-2020 ter Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje, AMIF (2011/751/ES) je financiranje Evropska migracijske mreže prešla pod okrilje Sklada AMIF vendar kot samostojni del, kar pomeni, da Evropska komisija še naprej zagotavlja Evropski migracijski mreži in nacionalnim kontaktnim točkam vso potrebno finančno podporo za delovanje in nadaljnji razvoj ter, da “..delovanje Evropske migracijske mreže še naprej poteka v obliki Svetovalnega sveta Unije za migracije in azil….z namenom zadovoljiti potrebe institucij Unije in držav članic po informacijah o migracijah in azilu….v podporo pri oblikovanju politik Evropske unije na teh področjih”.

Več informacij o financiranju aktivnosti Evropske migracijske mreže glej Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje 2014-2020 (AMIF).