ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Evropska migracijska mreža

Evropska migracijska mreža

Evropska migracijska mreža deluje od leta 2008 z namenom zagotavljanja najnovejših, zanesljivih in primerljivih informacij s področja migracij in mednarodne zaščite. Preko objave različnih študij, poročil, analiz, brošur, itd., se Evropska migracijska mreža predstavlja oblikovalcem politik na evropski in nacionalni ravni ter obvešča širšo javnost o svojih ciljih, nalogah in aktivnostih. Evropska migracijska mreža pri svojem delu sodeluje z različnimi akterji oziroma EMN Partnerji s področja migracij in mednarodne zaščite kot so Evropski parlament, EU Agencije FRONTEX, EASO, FRA in EUROSTAT ter Skupni Raziskovalni Center Evropske komisije (JRC). Vse od leta 2008 je Evropska migracijska mreža objavila več kot 5100 dokumentov v katerih obravnava različne vidike migracij kot so: izzivi na področju upravljanja nekontroliranih migracijskih tokov, vračanja in ponovna integracija državljanov tretjih držav, zagotavljanje mednarodne zaščite ter zaščite ranljivih skupin, vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v EU, dostop do trga dela državljanov tretjih držav, mobilnost tujih raziskovalcev in študentov, združevanje družinskih članov državljanov tretjih držav, vizumska politika, čezmejno policijsko sodelovanje, trgovina z ljudmi, itd. Večina dokumentov je dostopna na spletnih straneh Evropske migracijske mreže ter na tej spletni strani pod domene Publikacije, Aktualno, Dokumenti, EMN ad-hoc vprašanja.

Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije ter nacionalne kontaktne točke držav članic in pridružena članica Norveška.

Več informacij o Evropski migracijski mreži je dostopno v dokumentu EMN Information Leafleat.