Domov/Dokumenti/EMN študije

EMN študije

EMN študije obravnavajo specifično vsebino iz širšega področja migracij in azila ter analizirajo podatke, ki so zanimivi za oblikovalce politik, različne strokovnjake, raziskovalce, predstavnike civilne družbe, javnosti in medijev. EMN vsako leto objavi vsaj štiri študije. Izbor tematik za izvedbo EMN študij poteka v skladu z internim postopkom v katerem sodelujejo nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija. Za vsako posamezno študijo se izdela posebna specifikacija z vnaprej določeno metodologijo, katera omogoča nacionalnim kontaktnim točkam, da sledijo skupnemu okviru in ciljem študije. Na podlagi nacionalnih poročil t.iNational Reports, ki jih prispevajo nacionalne kontaktne točke, se za vsako študijo posebej pripravi skupno poročilo t.i. EMN Synthesis Report katero predstavlja povzetek skupnih ugotovitev iz nacionalnih poročil. Kot priloga (t.i. Annex) je lahko dodano statistično poročilo. Za vsako študijo posebej se pripravi tudi krajša verzija ključnih ugotovitev v obliki t.i. EMN Inform. Ugotovite EMN študij se lahko uporabijo v praksi ali se smiselno vnesejo v obstoječo evropsko in/ali nacionalno zakonodajo in/ali politike.

Nacionalna kontaktna točka Slovenije objavlja nacionalna poročila EMN študij od 2010 dalje. Nacionalno poročilo izdela v sodelovanju s zunanjih izvajalcem, ki je izbran v skladu s pravilnikom o javnem naročanju.

Najnovejše EMN študije so objavljene pod domeno Publikacije.

Zbirka vseh objavljenih EMN študij in nacionalnih poročil nacionalnih kontaktnih točk je dostopna tudi pod domeno Aktivnosti – preučevanje trendov  ter na spletni strani Evropske migracijske mreže.