Domov/Dokumenti/EMN letno poročilo o migracijah in azilu

EMN letno poročilo o migracijah in azilu

EMN vsako leto objavi letno poročilo t.i. EMN Annual Report on Migration and Asylum za preteklo leto, v katerem predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaje in praks (EU in nacionalne) ter rezultate javnih debat, ki so se odvijale v državah članicah ter na Norveškem. Kot prilogo k poročilu objavi tudi statistično poročilo t.i. Statistical Report.

Letno poročilo se pripravi na podlagi nacionalnih poročil t.i. National Policy Reports, ki jih predhodno pripravijo posamezne nacionalne kontaktne točke. Pri pripravi EU letnega poročila sodelujejo tudi EMN Partnerji (EASO, Frontex, Eurostat, FRA, JRC, EP) ter Evropska komisija.

Glavna poglavja, ki jih poročilo obravnava so;
1.) Mednarodna zaščita vključno z azilom;
2.) Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine;
3.) Legalne migracije in mobilnost;
4.) Integracija;
5.) Vpliv na razvoj migracij in sodelovanje s tretjimi državami;
6.) Varovanje EU zunanjih meja;
7.) Nedovoljene migracije in vračanje;
8.) Aktivnosti v zvezi s trgovino z ljudmi.

Zadnje objavljeno EMN letno poročila o migracijah in azilu je dostopno na domeni Aktualno.

Za dostop do zbirke vseh objavljenih EU letnih poročil, statističnih poročil in nacionalnih poročil, prosim kliknite (…).

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.