Domov/Dokumenti/EMN dokumenti

EMN dokumenti

Na podlagi delovnega programa Evropska migracijska mreža ter nacionalne kontaktne točke vse leto objavljajo različne vrste dokumentov, ki so lahko v obliki poročil, analiz, kratkih informacij, itd. Različni dokumenti se lahko objavljajo v različnih časovnih obdobjih, lahko spadajo k rednim edicijam ali pa so objavljeni kot enkraten, specifičen dokument. Vrste dokumentov, ki jih EMN objavlja so naslednji;

1.) EMN večletni delovni program vsebuje aktivnosti za katere se nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija zavežejo, da jih bodo izvedle v določenem časovnem obdobju. Za dostop do zbirke dokumentov klikni (…).
2.) EMN Status Report predstavlja poročilo o napredku v izvajanju aktivnosti EMN in nacionalnih kontaktnih točk, ki so določene v EMN večletnem programu. Za dostop do zbirka dokumentov klikni (…).
3.) EMN Inform predstavlja kratek opis specifične vsebine s predstavitvijo analize zbranih podatkov in informacij. Za dostop do zbirke dokumentov klikni (…).
4.) EMN migracijska statistika; za dostop do zbirke statističnih podatkov od 2001-2009 klikni (…). Od 2010 dalje je zbirka sestavni del EU letnega poročila o migracijah in azilu v obliki statističnega poročila (Aneks), za dostop klikni (…).
5.) EMN Bulletin predstavljajo najnovejše in sveže informacije pridobljene s strani oblikovalcev politik in različnih strokovnjakov o trenutnem stanju in/ali napredku v EU in posameznih državah članicah, vključno z najnovejšimi statističnimi podatki v večini pridobljenih preko Eurostata. Vsebujejo tudi poročila o EMN dogodkih kot so konference, delovna omizja, predstavitve itd. Bulletin se objavlja na vsako tromesečje. Za dostop do zbirke, klikni (…).

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.