Domov/Dokumenti/EMN ad-hoc vprašanja

EMN ad-hoc vprašanja

Nacionalne kontaktne točke EMN in Evropska komisija uporabljajo mehanizem Ad-hoc query za hitro izmenjavo informacij o različnih vprašanjih s področja azila in migracij kot so zakonite migracije, nekontrolirane migracije, mejno sodelovanje, vračanje, vizumska politika itd. Evropska migracijska mreža redno objavlja zbirko odgovorov na posamezne ad-hoc queries v kateri je mogoče najti različne poglede, prakse in izzive držav članic EU in Norveške pri izvajanju EU in nacionalnih politik.

Za dostop do zbirke vseh objavljenih EMN ad-hoc vprašanj klikni (…)

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.