Domov/Dokumenti

EMN ad-hoc vprašanja

Nacionalne kontaktne točke EMN in Evropska komisija uporabljajo mehanizem Ad-hoc query za hitro izmenjavo informacij o različnih vprašanjih s področja azila in migracij kot so zakonite migracije, nekontrolirane migracije, mejno sodelovanje, vračanje, vizumska politika itd. Evropska migracijska mreža redno objavlja zbirko odgovorov na posamezne ad-hoc queries v kateri je mogoče najti različne poglede, prakse in izzive držav

EMN letno poročilo o migracijah in azilu

EMN vsako leto objavi letno poročilo t.i. EMN Annual Report on Migration and Asylum za preteklo leto, v katerem predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaje in praks (EU in nacionalne) ter rezultate javnih debat, ki so se odvijale v državah članicah ter na Norveškem. Kot prilogo k poročilu objavi tudi statistično poročilo t.i.

EMN študije

EMN študije obravnavajo specifično vsebino iz širšega področja migracij in azila ter analizirajo podatke, ki so zanimivi za oblikovalce politik, različne strokovnjake, raziskovalce, predstavnike civilne družbe, javnosti in medijev. EMN vsako leto objavi vsaj štiri študije. Izbor tematik za izvedbo EMN študij poteka v skladu z internim postopkom v katerem sodelujejo nacionalne kontaktne točke in

EMN dokumenti

Na podlagi delovnega programa Evropska migracijska mreža ter nacionalne kontaktne točke vse leto objavljajo različne vrste dokumentov, ki so lahko v obliki poročil, analiz, kratkih informacij, itd. Različni dokumenti se lahko objavljajo v različnih časovnih obdobjih, lahko spadajo k rednim edicijam ali pa so objavljeni kot enkraten, specifičen dokument. Vrste dokumentov, ki jih EMN objavlja