Domov/Aktualno

EMN Inform “Osebe brez statusa v EU”, januar 2020

Svet EU je decembra 2015 pozval Evropsko migracijsko mrežo (EMN), da oblikuje platformo za izmenjavo informacij ter dobrih praks o osebah, državljanih tretjih držav, v EU kateri nimajo priznanega statusa t.i. EMN Platform of Statelessness. Aprila 2016 je platforma prvič objavila dokument EMN Inform o položaju oseb, državljanov tretjih držav, ki se nahajajo v EU

EMN poročilo o migracijah in azilu – Statistika, September 2019

Dokument predstavlja statistične podatke za različna področja, ki so del že objavljenega EMN letnega poročila APR 2018. Statistični podatki so zbrani s pomočjo Eurostata in  nacionalnih kontaktnih točk EMN (tudi Slovenske nacionalne kontaktne točke). Dokument je objavljen skupaj z EMN Letnim poročilom in je dostopen tukaj APR 2018 .

EMN FactSheet – SLOVENIJA, 2018, objavljeno julij 2019

Slovenska nacionalna kontaktna točka predstavlja kratek povzetek najpomembnejših zakonodajnih in policy vsebin, ki so bile sprejete in/ali so se izvajale v letu 2018. Dokument vsebuje tudi statistične podatke. Za vpogled v dokument klikni EMN FACTSHEET - SLOVENIA, 2018

EMN Letno poročilo o migracijah in azilu 2018, junij 2019

  V letu 2018 je bilo zaznati zmanjšan pritok azilnih prosilcev in nekontroliranih migracij, v primerjavi z letom 2017. Kljub temu, da se je število prihodov migrantov zmanjšalo, se je večina držav članic in Norveška v 2018 pretežno usmerila na izvajanje integracijskih ukrepov ter vračanja večjega števila migrantov, ki so prišli v Evropo po obdobju

Poročilo o delu Urada za migracije za leto 2018

Pred vami je poročilo o delu Urada za migracije za leto 2018, v katerem so izpostavljeni ključni dosežki in statistični podatki o zakonitih migracijah in mednarodni zaščiti. Poročilo obsega najpomembnejše aktivnosti v zvezi s spremembami zakonodaje na področju migracij, mednarodne zaščite, črpanja sredstev iz evropskih skladov, vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo v povezavi

EMN Factsheet – Slovenija, 2017

Dokument EMN Country Factsheet-Slovenia, 2017 prikazuje dosežen napredek institucij pristojnih s področja migracij in azila (ministrstva, službe, itd.) na področju zakonodaje, izvajanja politik in/ali praks. Informacije, ki so predstavljene v dokumentu so kratek povzetek  EMN letnega poročila s področja migracij in azila, ki ga SI NKT, skupaj z ostalimi NKT-ji, vsako leto pripravi in objavi.

Poročilo o delu Urada za migracije za leto 2017

Leto 2017 je v organizaciji in delu Urada za migracije prineslo nekaj sprememb, saj je Vlada Republike Slovenije z odlokom ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, nanj pa so prešle nekatere naloge, ki so bile v pristojnosti Urada za migracije. Novoustanovljeni urad skrbi tudi za zagotovitev materialne oskrbe in koordiniranje izvajanja

EMN poročilo o migracijah in azilu 2017, maj 2018

Evropska migracijska mreža objavlja skupno EMN poročilo o migracijah in azilu za leto 2017. Poročilo je nastalo s pomočjo zbranih nacionalnih poročil 24 držav članic EU (tudi Slovenije) in Norveške, ki so prispevali podatke in informacije glede napredka v osmih poglavjih. Podatki za področje vračanja in upravljanja meja ter migracij so predstavljenih v Aneksih. Poročilo

EMN publikacija “Razumevanje migracij v EU”, maj 2018

Evropska migracijska mreža ob 10-ti obletnici vzpostavitve izdaja posebno publikacijo v obliki poročila, ki na kratko predstavlja ključne trende na področju azilne in migracijske politike v obdobju 2008-2018. Vprašanje priseljevanja iz tretjih držav proti EU postaja središče (političnega in policy) dogajanja v EU. Priseljevanje je postalo še posebno pomembno v obdobju 2014-2016, tako v zvezi

22. izvod EMN Bulletin, januar – marec 2018

EMN Bulletin nudi oblikovalcem politik, različnim strokovnjakom, raziskovalcem, predstavnikom civilne družbe, medijem ter javnosti najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in azila v EU, v državah članicah ter na Norveškem. Vsebino EMN biltena prispevajo države članice preko nacionalnih kontaktnih točk EMN, Evropska komisija in EU agencije (Frontex, EASO, FRA). Vsebina 22. izdaje EMN Bulletin zajema