ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Aktivnosti EMN/Preučevanje trendov na področju migracij in azila

Preučevanje trendov na področju migracij in azila

Evropska migracijska mreža vsako leto izdela štiri EMN študije katere obravnavajo problematiko iz različnih vsebin iz področja migracij in azila. Na predlog nacionalnih kontaktnih točk in Evropske komisije, se vsako leto določi tematika študij, ki jih na jesenskem zasedanju potrdi Usmerjevalni odbor. Evropska migracijska mreža si prizadeva, da vsako leto izdela eno t.i. “osveženo študijo”, ki se navezuje na že izdelano EMN študijo in vsebuje sveže podatke na podlagi katerih se lahko ovrednoti dosežen napredek (zakonodajni, praksa, itd.) na področju, ki ga študija obravnava. EMN delovna skupina za vsako študijo posebej, sestavljena iz strokovnjakov držav članic, predstavnikov Evropske komisije in partnerjev EMN, določi metodologijo ter skupno specifikacijo, ki predstavljata glavno podlago za izdelavo študije.

Nacionalne kontaktne točke izdelajo študijo v obliki nacionalnega poročila. Podporna služba Evropske migracijske mreže, v sodelovanju s nacionalnimi kontaktnimi točkami in Evropsko komisijo, za vsako študijo posebej pripravijo skupno poročilo (EMN Synthesis Report) v obliki analitičnega poročila zbranih nacionalnih poročil, v katerem so predstavljeni glavni trendi in ugotovitve o zakonodajni ureditvi in praksah v državah članicah o tematiki, ki jo študija obravnava. Po potrebi lahko EMN predlaga posamezne ukrepe za izboljšanje izvajanja evropske zakonodaje ter predstavi najboljše prakse za področje, ki se navezuje na posamezno študijo. Kot priloga (t.i. Annex) je lahko k EMN študiji dodano statistično poročilo. Za vsako študijo posebej se pripravi tudi krajša verzija ključnih ugotovitev v obliki t.i. EMN Inform. Ugotovite EMN študij se lahko uporabijo v praksi, ali se smiselno vnesejo v obstoječo evropsko in/ali nacionalno zakonodajo in/ali politike.

Od leta 2006 dalje je Evropska migracijska mreža objavila 43 EMN študij. Nacionalna kontaktna točka Slovenije objavlja nacionalna poročila EMN študij od 2010 dalje. Nacionalno poročilo izdela v sodelovanju s zunanjih izvajalcem, ki je izbran v skladu s pravilnikom o javnem naročanju. Slovenska nacionalna kontaktna točka vse od leta 2010 dalje sodeluje z različnimi partnerji, ki so bili izbrani kot zunanji izvajalci, in sicer: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Inštitut za narodnostna vprašanja (INV), Društvo ODNOS, Slovenska Filantopija, Mednarodna organizacija za migracije – IOM, itd.

Najnovejše EMN študije so objavljena pod domeno Publikacije.

Za dostop do zbirke vseh objavljenih EMN študij in nacionalnih poročil od 2006 dalje klikni (…)

Poleg študij EMN objavlja tudi druge vrste dokumentov. Več glej pod domeno Dokumenti.

Od leta 2006 dalje je EMN objavila naslednje študije;

2006
1. Vpliv priseljevanja na evropsko družbo.
2. Sistemi sprejema, njihove zmogljivosti in socialni položaj prosilcev za mednarono zaščito znotraj sprejemnega sistema EU.
3. Upravljanje migracij in delovni trg – zdravstveni sektor.

2007
4. Nezakoniti rezidenti, državljani tretjih držav; pristop države članice do nezakonitih priseljencev, njihov profil in socialni položaj.
5. Migracije in vračanje.
6. Pogoji vstopa in prebivanja visoko kvalificiranih delavcev migrantov.

2010
7. EU in združevanje družinskih članov.
8. Organizacija politike priseljevanja in mednarodne zaščite.
9. Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v državah članicah.
10. Prakse držav članic glede priznavanja oblik mednarodne zaščite, neharmoniziranih na ravni EU.
11. Zadovoljitev potreb po delovni sili s pomočjo priseljevanja.

2011
12. Programi in strategije v državah članicah za spodbujanje nadzorovanega vračanja in ponovna integracija v tretjih državah.
13. Začasne in krožne migracije; empirični podatki, trenutne prakse politik v državah članicah in prihodnje možnosti.
14. Vizumska politika kot migracijski kanal.
15. Praktični ukrepi za omejevanje nekontroliranih migrantov v državah članicah.

2012
16. Zloraba pravice do združevanja družine; zloraba porok in starševstva.
17. Ugotavljanje istovetnosti v primeru mednarodne zaščite; izzivi in prakse.
18. Priseljevanje mednarodnih študentov v EU.
19. Mobilnost državljanov tretjih držav znotraj EU.

2013
20. Privabljanje visoko kvalificiranih in kvalificiranih delavcev migrantov v EU.
21. Organizacija nastanitvenih centrov za prosilce za mednarodno zaščito v državah članicah.
22. Identifikacija žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite in postopkih prisilnega vračanja.
23. Dostop migrantov, državljanov tretjih držav do socialnega in zdravstvenega zavarovanja.

2014
24. Uporaba omejitve gibanja in milejših ukrepov v kontekstu politike priseljevanja.
25. Dobre prakse vračanja in ponovne integracije nekontroliranih migracij; prepoved vstopa, politike in uporaba sporazumov o ponovnem vračanju med državami članicami in tretjimi državami.
26. Politike, prakse in podatki o mladostnikih brez spremstva v državah članicah v letu 2014.
27. Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva.

2015
28. Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi.
29. Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse.
30. Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU.
31. Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU.

2016
32. Vračanje zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito; izzivi in dobre prakse v EU.
33. Programi preseljevanja in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje? (Slovenija ni sodelovala v študiji)
34. Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU; nacionalne prakse
35. Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU.

2017
36. Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku.
37. Učinkovitost vračanja v EU državah članicah: izzivi in dobre prakse povezane z EU pravili in standardi.
38. Spremembe v pritoku prosilcev za azil v obdobju 2014-2016; odziv držav članic.
39. Pristopi držav članic EU na področju urejanja statusa mladostnikov brez spremstva, ki so državljani tretjih držav.

2018
40. Integracija državljanov tretjih držav na trgu dela v državah članicah EU.
41. Privabljanje in ohranjanje mednarodnih študentov v EU (Slovenija v študiji ni sodelovala)
42. Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne države.
43. Upravičenci do mednarodne zaščite, ki potujejo v države izvora (Slovenija v študiji ni sodelovala)

2019
44. Migracijske poti zagonskih in inovativnih podjetji (v nastajanju…)
45. Migracijske poti pridobitve državljanstva v EU (v nastajanju…)
46. Povezava migracij in varnosti (v nastajanju…)
47. Pregled primerjave med nacionalnimi statusi zaščite (Slovenija v študiji ne sodeluje)

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.