ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Aktivnosti EMN/Informiranje o napredku na področju migracij in azila

Informiranje o napredku na področju migracij in azila

EMN vsako leto objavi EMN letno poročilo o migracijah in azilu t.i. Annual Report on Migration and Asylum za preteklo leto, v katerem predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaje in praks (EU in nacionalnih) ter rezultate javnih debat, ki so se odvijale v državah članicah ter na Norveškem. Kot prilogo k EMN letnemu poročilu objavi tudi letno statistično poročilo t.i. EMN Statistical Report v obliki Aneksa.

Letno poročilo se pripravi na podlagi letnih nacionalnih poročil t.i. Annual National Policy Report, ki jih predhodno pripravijo posamezne nacionalne kontaktne točke. Vsako nacionalno poročilo sestavljajo trije dokumenti: 1. del – poročilo o izvajanju EU politik, 2. del – poročilo o izvajanju nacionalnih politik in ostalih mednarodnih aktivnosti (projekti, sporazumi, twinning, itd.) ter statistično poročilo. Vsak dokument ima vnaprej predpisano strukturo in metodologijo, vendar vsebina posameznega nacionalnega poročila odraža prioriteto države članice. Pri pripravi EU letnega poročila sodelujejo tudi EU Agencije (EASO, Frontex, Eurostat) ter Evropska komisija.

Glavna poglavja, ki jih poročilo obravnava so naslednja;
1.) Mednarodna zaščita vključno z azilom;
2.) Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine;
3.) Legalne migracije in mobilnost;
4.) Integracija;
5.) Vpliv na razvoj migracij in sodelovanje s tretjimi državami;
6.) Varovanje EU zunanjih meja;
7.) Nedovoljene migracije in vračanje;
8.) Aktivnosti v zvezi s trgovino z ljudmi.

Zadnje EU letno poročila o migracijah in azilu je dostopno na domeni Aktualno ali na uradni spletni strani Evropske migracijske mreže. Na tej spletni strani se nahaja tudi zbirka vseh objavljenih EU letnih poročil, statističnih poročil in nacionalnih poročil.

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.