ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Aktivnosti EMN/Delovne skupine EMN

Delovne skupine EMN

Poleg že omenjenih rednih sestankov nacionalnih kontaktnih točk in članov Usmerjevalnega odbora se EMN sestaja v okviru t.i. delovnih skupin, ki so namenjena specifičnim tematikam in področjem v sklopu EU politike migracij in azila, in sicer;

  • Delovna skupina za stike z mediji in širšo javnostjo; posamezne nacionalne kontaktne točke prispevajo predloge in mnenja za izboljšanje vizualne, vsebinske in medijske podobe Evropske migracijske mreže, pripravo EMN komunikacijske strategije, pripravo EMN dokumentov in njeno predstavitev v javnosti, itd..
  • Delovna skupina za pripravo EMN letnega poročila iz področja migracij in azila; posamezne nacionalne kontaktne točke pripravljajo specifikacijo za pripravo letnega poročila, prispevajo predloge in mnenja za izboljšanje vsebine in kvalitetnejše analize poročila.
  • Delovna skupina za pripravo posamezne EMN študije; zainteresirani predstavniki nacionalnih kontaktnih točk, Evropske komisije ter drugih EMN partnerjev sodelujejo pri pripravi specifikacije in metodologije za izdelavo nacionalnega poročila ter EMN skupnega poročila.
  • Delovna skupina za EMN Slovar; zainteresirani predstavniki nacionalnih kontaktnih točk sodelujejo pri pripravi posodobitve Slovarja z novimi pojmi s področja migracij in azila.
  • Delovna skupina strokovnjakov za vračanje (REG); deluje kot platforma za operativno sodelovanje in izmenjavo informacij na področju vračanja in ponovne integracije. Vzpostavlja sinergijo ter strukturo za razvijanje, načrtovanje in upravljanje aktivnosti na področju vračanja, z zagotavljanjem integralnega pristopa k bolj učinkovitem vračanju. REG povezuje vse ključne partnerje, vključno z državami članicami, predstavniki  projektov in kadar je potrebno tudi predstavnike civilne družbe. Informacijski sistem IRMA (Integrated Return Management Application) nudi pomoč državam članicam pri zbiranju operativnih podatkov in informacij o vračanju in aktivnostih ponovnega vključevanja državljanov tretjih držav v državah izvora. Za več informacij  o REG klikni (…).
  • Platforma »osebe brez državljanstva« (Platform on Statelessness); cilj platforme je opozoriti na trenutno situacijo oseb brez državljanstva, ki se nahajajo v EU in spodbujati k večjemu zavedanju o tej problematiki. Za več informacij o platformi, klikni (…).

Kot del EU integralnega upravljanja na področju vračanja, REG koordinira EU programe s področja vračanja kateri so financirani s pomočjo evropskih sredstev, kot sta EURIN in ERIN.

  • The European Integrated Return Management Initiative network (EURINT) vzpostavlja skupni evropski pristop do tretjih držav na področju sodelovanja pri vračanju in izvajanju različnih operacij. Poudarek je na izboljšanju v številu dejansko izvedenih vračanj, s pomočjo večjega števila izdanih  dokumentov za državljane tretjih držav, ki so v postopku vračanja. Za več informacij o EURINT, klikni (…).
  • The European Reintegration Network (ERIN) je poseben program na področju vračanja in ponovne integracije, katerega ključni cilj je izvajanje trajnostne vrnitve in ponovne integracije državljanov tretjih držav v države izvora, s pomočjo sodelovanja ERIN in njenimi partnerskimi institucijami.

*Slovenija ne sodeluje v vseh naštetih delovnih skupinah/platformah EMN.