ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Aktivnosti EMN/Analiza informacij in podatkov

Analiza informacij in podatkov

Na podlagi ugotovitev preko objavljenih EMN študij, nacionalnih poročil nacionalnih kontaktnih točk, mehanizma AHQ ter drugih virov pridobljenih preko EMN partnerjev (Eurostat, Frontex, EASO, FRA, JRC, UNHCR, OECD, itd.), Evropska migracijska mreža objavlja različne vrste dokumentov v katerih analizira situacijo na posameznih področjih, ki so predmet obravnave. Namen izdelave EMN dokumentov je informirati in seznaniti oblikovalce politik in odločevalce na EU in nacionalni ravni, raziskovalce, medije in javnost o določenih problematikah ter odprtih vprašanjih, ki zadevajo EU politike in zakonodajo.

Za vsako državo članico EMN objavi splošni dokument t.i. Country FactSheet v katerem predstavi najnovejše informacije o najpomembnejših političnih in zakonodajnih novostih s področja migracij in azila, vključno z najnovejšimi statističnimi podatki, ki so bili doseženi v posamezni državi članici v preteklem letu. Dokument se uporablja kot podlaga v razpravah, ki potekajo v različnih delovnih skupinah Sveta EU, Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter na zasedanjih delegacije EUs tretjimi državami in tujimi partnerji .

Za specifične tematike, ki so predmet obravnave in zajemajo področje migracij in azila (npr. krožne migracija, združevanje družinskih članov državljana tretje države, vračanje, mladostniki brez spremstva, tuji študentje in raziskovalci, itd), EMN objavlja t.i.  EMN Informs v katerem predstavi rezultate analiz in izsledkov, ki jih pridobi preko različnih EMN dokumentov (nacionalna poročila, statistična poročila, AHQs).

Poleg študij, EMN objavlja tudi kratke študije t.i. EMN Policy Brief katerem predstavi trenutno situacijo, ki zajema specifično geografsko, strateško, policy , itd. področje ter v kateri sodeluje do deset (lahko tudi več) držav članic in sicer tistih, ki so  v obravnavano področje najbolj vpete.

EMN objavlja tudi druge vrste dokumentov, več glej domeno Dokumenti.