ljubljana1
bled1
piran1
soline
Nacionalna kontaktna točka Slovenije – dobrodošli
Welcome to the National Contact Point Slovenia

Na spletni strani nacionalne kontaktne točke Slovenije boste našli vse potrebne informacije v zvezi z delovanjem Evropske migracijske mreže, splošne informacije o Evropskem skladu o azilu, migracijah in vključevanju (AMIF) preko katerega se črpajo evropska sredstva za delovanje EMN in nacionalne kontaktne točke Slovenije ter informacije o glavnih aktivnostih EMN.

Spletna stran ponuja dostop do najnovejših EMN dokumentov kateri ponujajo sveže, primerljive in zanesljive informacije ter podatke o različnih vidikih področja migracij in azila. Nekateri dokumenti ponujajo analize najnovejših trendov, uporabo zakonodaje na EU ravni in/ali na nacionalni ravni ter dobre prakse. Pri nastajanju EMN dokumentov poleg Evropske komisije sodeluje 28 nacionalnih kontaktnih točk, tudi nacionalna kontaktna točka Slovenije, pridružena članica Norveška ter različni EMN partnerji.

Najnovejše EMN študije in nacionalna poročila študij so objavljena pod domeno Publikacije.

Najnovejši  EU in EMN dokumenti so objavljeni pod domeno Aktualno. 

Pod domeno Dokumenti se nahajajo različni EMN dokumenti, pridobljeni s pomočjo zbranih informacij in podatkov nacionalnih kontaktnih točk, Evropske komisije in EMN Partnerjev. Pod EMN ad-hoc vprašanja so objavljeni hitri odzivi držav članic in Norveške, na različna vprašanja s področja politike zakonitih migracij, mednarodne zaščite, nedovoljenih migracij, vizumske politike, integracije, zakonodajne ureditve, dobrih praks, institucionalne ureditve, itd. Pod EMN dokumenti se nahaja zbirka različnih dokumentov (letna poročila o migracijah in mednarodni zaščiti, bilteni, EMN inform, itd.).

V pomoč pri razumevanju EU in EMN dokumentov je pod domeno EMN Slovar mogoče najti razlago ključnih pojmov s področja migracij in mednarodne zaščite ter njihov prevod v uradne jezike EU.

Pod domeno Mediji se nahajajo najnovejše avdiovizualne objave povezane z delovanjem Evropske migracijske mreže, nacionalnih kontaktnih točk, Evropske komisije in EMN partnerjev.

Preko domene Dogodki vas bomo obveščali o najpomembnejših dogodkih, ki jih organizira Evropska migracijska mreža, nacionalne kontaktne točke, Evropska komisija in EMN partnerji.

*Evropska migracijska mreža si prizadeva objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in azila. V skladu z Odločbo Sveta EU o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) imajo države članice oziroma nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov in informacij, zato vsi EMN dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.