Domov/Publikacije/EMN Študija “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016”, September 2018

EMN Študija “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016”, September 2018

V obdobju 2014-2016 so se številne EU države članice in Norveška soočale z nepričakovanim porastom toka prosilcev za mednarodno zaščito. Število prošenj je v EU narasel iz 443.015 v 2013 na 1.320.000 mil. v 2015 ter 1.260.000 mil. v 2016. Porast števila prošenj ni bil enak za vso EU, največje število prošenj je bilo zaznati na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Belgiji in Luksemburgu. Nekatere članice so vpliv povečanega toka začutile šele v kasnejšem obdobju, in sicer bolj kot posledico sekundarnih gibanj prosilcev za azil, ki so zaradi neugodne prošnje zatekli v drugo članico in tam vložili prošnjo za azil. Povečano število prošenj je povzročil veliki pritisk na nacionalne azilne sisteme kateri se niso mogli učinkovito in pravočasno odzivati, še posebno na centre za registracijo prošenj.  Skupno poročilo “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016” analizira različne tipe ukrepov (učinkovitost nacionalnih azilnih sistemov, razpoložljivost kapacitet registrskih centrov, integracijski programi, pripravljenost in učinkovitost lokalne skupnosti, itd.), ki so jih EU držav članice in Norveška izvajale, da bi ublažile in primerno usmerjale povečano število azilnih prošenj. Poročilo analizira tudi kateri izmed ukrepov so se izkazali kot najbolj učinkoviti ter kakšne izkušnje je mogoče izluščiti iz situacije v kateri se je znašla EU, z namenom  oblikovanja preventivnih ukrepov ob podobnih masovnih migracijah, ki bi se pojavile v prihodnje. V študiji je sodelovalo 24 držav članic (tudi Slovenija) in Norveška.

Za več informacij, klikni na spodnje dokumente

EMN Flesh Report
thumbnail of 00_eu_changing_influx_flash_en

EMN Inform
thumbnail of 00_eu_changing_influx_inform_en

EMN Synthesis Report
thumbnail of 00_eu_changing_influx_synthesis_report_en

 

Nacionalno poročilo Slovenije

kmalu na voljo…