Publikacije

EMN – študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU”, avgust 2017

EMN – študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU« predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročilih. Namen študije je bil prikaz nacionalnih politik in praks, ki jih države članice uporabljajo pri preprečevanju, definiranju in sankcioniranju pojavov nezakonitega zaposlovanja. Študija prikazuje stanje na omenjenem področju na […]

13.09.2017|Publikacije|

EMN – študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU, april 2017

EMN- študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročili. Glavni cilj študije je primerjava nacionalnih politik in/ali praks na področju združevanja družin v EU državah članicah in na Norveškem ter predstavitev najnovejših informacij o napredku na področju politike […]

12.09.2017|Publikacije|

EMN študija: “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU”, november 2016

Namen EMN Študije “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU” je seznaniti oblikovalce politik in strokovnjake, tako na EU ravni kot na nacionalni ravni, vključno z Evropsko komisijo, EASO in Frontex-om, izvajalce politik, predstavnike nevladnih organov, raziskovalce in javnost, o pristopih držav članic do vračanja zavrnjenih prosilcev za azil, analizirati obstoječe […]

18.11.2016|Publikacije|

EMN študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016

Študija “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?” ponuja obsežen pregled politik in praks o delovanju programov preseljevanja in humanitarnih programov in nacionalnih shem ter privatnih sponzorskih programov, namenjenih beguncem v državah članicah in na Norveškem. Študija podrobneje analizira glavna področja na podlagi podatkov in informacij, ki jih je prispevalo 24 držav […]

18.11.2016|Publikacije|

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh […]

7.10.2016|Publikacije|

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh […]

7.10.2016|Publikacije|

Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh […]

7.10.2016|Publikacije|

EMN usmerjena študija 2015: Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU, julij 2016

Povzetek:
Države članice regulirajo migracijski tok preko posebnih kanalov, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Namen in razlog prebivanja v državi vsebuje zbirko posebnih zahtev in pogojev, ki jih mora tujec izpolniti v kolikor želi pridobiti dovoljenje za vstop in prebivanje. Državljani tretjih držav imajo v času zakonitega prebivanja na ozemlju države članice možnost prehajanja iz enega […]

28.07.2016|Publikacije|

EMN usmerjena študija 2015: Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU, april 2016

Povzetek:
Primanjkovanje tujih delavcev s posebnimi kvalifikacijami je eden večjih izzivov EU za doseganj učinkovitosti in konkurenčnosti v globalnem svetu. Skupaj z hitrim tehnološkim napredkom ter zmanjševanjem in staranjem EU populacije na drugi strani, je mogoče v prihodnje pričakovati povečanje povpraševanja po ustrezni delovni sili v državah članicah. Študija analizira naslednje teme:
(i) vloga trga dela […]

27.07.2016|Publikacije|

EMN usmerjena študija 2015: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, junij 2016

Povzetek:
Porast azilnih prošenj v zadnjem obdobju je postavil vprašanje integracije upravičencev do mednarodne/humanitarne zaščite na sam vrh EU politične agende. Integracija na trg delovne sile je posebnega pomena tako za upravičence do mednarodne/humanitarne zaščite kot tudi za države članice, saj se večina od njih spopada s staranjem prebivalstva in primanjkljajem ustrezne delovne sile, kar […]

27.07.2016|Publikacije|