Domov/Publikacije

EMN Študija »Učinkovitost vračanja v EU državah članicah: izzivi in dobre prakse povezane z EU pravili in standardi«, februar 2018.

Vračanje državljanov tretjih držav predstavlja enega od glavnih stebrov EU politike na področju migracij in azila. Kljub povečanemu številu tujcev, katerim azilna prošnja ni bila odobrena ter tujcev, ki jim je bila od leta 2014 dalje izdana odločba o vrnitvi, se po zadnjih podatkih Eurostata stopnja vračanja v EU ni bistveno spremenila. Na podlagi EU

EMN študija »Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku«, januar 2018

Cilj študije je predstavitev glavnih izzivov pristojnih organov v državah članicah EU in na Norveškem pri ugotavljanju istovetnosti prosilca, državljana tretjih držav, v različnih migracijskih postopkih in sicer; v azilnih postopkih, postopkih vračanja ter postopkih t.i. zakonitih migracij, kot so prošnje za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih vizumov/dovoljenj za prebivanje za namene študija, dela in združevanja

EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017

EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017 Evropska migracijska mreža je prvo verzijo kratkega poročila objavila decembra 2015, ko so se EU države članice v Sredozemlju soočale s povečanim številom prosilcev za azil, migrantov in oseb brez državljanstva kateri so, po morju in po kopnem, preko Balkana prestopili zunanje meje EU. Prvo

EMN Country FactSheet – Slovenija, avgust 2017

EMN Country FactSheet predstavlja ključna dejstva o napredku v politiki in zakonodaji s področja migracij in mednarodne zaščite, za vsako državo članico posebej in Norveško. Dokument predstavlja povzetek informacij in podatkov iz letnega nacionalnega poročila, ki ga vsako leto posebej pripravijo nacionalne kontaktne točke, po v vnaprej predpisani specifikaciji, katere se uporabi tudi pri pripravi

EMN študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU”, avgust 2017

EMN - študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU« predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročilih. Namen študije je bil prikaz nacionalnih politik in praks, ki jih države članice uporabljajo pri preprečevanju, definiranju in sankcioniranju pojavov nezakonitega zaposlovanja. Študija prikazuje stanje na omenjenem področju na

EMN – študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU, april 2017

EMN- študija "Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN - nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročili. Glavni cilj študije je primerjava nacionalnih politik in/ali praks na področju združevanja družin v EU državah članicah in na Norveškem ter predstavitev najnovejših informacij o napredku na področju politike

EMN študija: “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU”, november 2016

Namen EMN Študije "Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU" je seznaniti oblikovalce politik in strokovnjake, tako na EU ravni kot na nacionalni ravni, vključno z Evropsko komisijo, EASO in Frontex-om, izvajalce politik, predstavnike nevladnih organov, raziskovalce in javnost, o pristopih držav članic do vračanja zavrnjenih prosilcev za azil, analizirati obstoječe

EMN študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016

Študija "Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi - kaj deluje?" ponuja obsežen pregled politik in praks o delovanju programov preseljevanja in humanitarnih programov in nacionalnih shem ter privatnih sponzorskih programov, namenjenih beguncem v državah članicah in na Norveškem. Študija podrobneje analizira glavna področja na podlagi podatkov in informacij, ki jih je prispevalo 24 držav

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016

Primerjala študija o tihotapljenju migrantov: značilnosti, odzivi in sodelovanje s tretjimi državami je nastala s pomočjo evropskih sredstev. Pet držav, ki so predmet posameznih primerjalnih študij, predstavlja del obsežne študije o tihotapljanju migrantov, ki jo je septembra 2015 objavila Evropska komisija z namenom zbrati in predstaviti pomembne informacije in podatke o tihotapskih mrežah in poteh