V skladu s sprejemom Odločbe o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) je postalo sodelovanje držav članic v Evropski migracijski mreži obligatorno. Osrednji del delovanja Evropske migracijske mreže se izvaja skozi nacionalne kontaktne točke, ki jih trenutno sestavlja 28 držav članic ter pridružena članica Norveška. Vsaka nacionalna kontaktna točka predstavlja subjekt sestavljen iz najmanj treh strokovnjakov s področja migracij in azila, med katerimi ena oseba deluje kot nacionalni koordinator in je zaposlen pri osrednjem subjektu, ostali člani pa lahko pripadajo temu subjektu ali drugim nacionalnim in mednarodnim javnim ali zasebnim organizacijam s sedežem v državi članici. Večina strokovnjakov nacionalnih kontaktnih točk prihaja iz ministrstev pristojnih za migracije in azila ter sorodnih organov in služb, ki se ukvarjajo s problematiko migracij kot so Policija, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad. V nekaterih nacionalnih kontaktnih točkah sodelujejo tudi predstavniki različnih akademskih organizacij, univerz, mednarodnih organizacij, posamezni raziskovalci, itd.

Člane Slovenske nacionalne kontaktne točke in Usmerjevalnega odbora na predlog pristojnega ministrstva imenuje Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je kot pravni subjekt nacionalne kontaktne točke leta 2008 imenovala Ministrstvo za notranje zadeve. Pred letom 2008 je kot pilotni projekt delovala medresorska skupina sestavljena iz različnih ministrstev pristojnih za področje migracij.

Sestava Slovenske nacionalne kontaktne točke se je od leta 2008 zaradi potreb in širitve aktivnosti Evropske migracijske mreže spreminjala. Zadnjo spremembo je Vlada Republike Slovenije potrdila dne 27.3.2014. Nacionalno kontaktno točko za Slovenijo trenutno sestavlja deset strokovnjakov iz različnih ministrstev pristojnih za migracije in azil: Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zunanje zadeve.

Nacionalni koordinator:
Nataša Potočnik, Ministrstvo za notranje zadeve
Namestnik nacionalnega koordinatorja:
Helena Korošec, Ministrstvo za notranje zadeve
Člani:
Darja Pokrivač, Ministrstvo za notranje zadeve
Metka Lumbar, Ministrstvo za notranje zadeve
Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve
Robert Vaupotič, Ministrstvo za notranje zadeve
Darjo Cizel, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Andrej Casar, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Anton Pirih, Ministrstvo za zunanje zadeve