V skladu z Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) mora posamezna nacionalna kontaktna točka izvajati naloge Evropske migracijske mreže na nacionalni ravni, zlasti:

• pripravljati nacionalna poročila o razmerah na področju migracij in azila, ki vključujejo statistične podatke, razvoj politik, analizo trenutnih dogajanj ter vzorcev migracijskih pojavov;
• v okviru letnega programa Evropske migracijske mreže izvajati vse aktivnosti ter ostale prednostne naloge, ki jih potrdi Usmerjevalni odbor;
• v skladu s skupnimi specifikacijami pripravljati raziskave oziroma študije na nacionalni ravni o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in azilom;
• v sistem izmenjave informacij t.i. “Ad Hoc Query”, ki ga uporabljajo nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija, mora prispevati informacije katere se uporabljajo za pripravo skupnih poročil, ki zajemajo celotno EU, različne sosedske regije ter posamezne tretje države;
• razvijati sposobnosti hitrega odziva na zahteve t.i. “Ad Hoc Query” nacionalnih kontaktnih točk in Evropske komisije na različna institucionalna, sistemska, zakonodajna vprašanja in prakse s področja migracij in azila;
• vzpostaviti nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz organizacij in posameznikov kateri delujejo na področju migracij in azila z namenom sodelovanja pri pripravi različnih nacionalnih dokumentov, informacij in analiz.