Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) nalaga državam članicam, da določijo subjekt, ki deluje kot nacionalna kontaktna točka katera mora vsebovati strokovno znanje na področju migracij in azila ter zajema celovit vidik problematike kot so predvsem oblikovanje politik, prava, raziskovanja, statistike ter informacijske tehnologije.

Slovensko nacionalno kontaktno točko sestavlja deset strokovnjakov iz različnih ministrstev pristojnih za migracije kot so Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za zunanje zadeve ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovoren subjekt za delovanje Slovenske nacionalne točke je Ministrstvo za notranje zadeve kateri v skladu s Odločbo o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) in delovnega programa Evropeske migracijske mreže ter skupaj z ostalimi nacionalnimi kontaktnimi točkami držav članic sodeluje pri pripravi nacionalnih študij, informacijskih brošur, analizi posameznih statističnih podatkov, itd.

EMN Dokumenti so dostopni na DG Migration and Home Affairs ter pod domeno Publikacije/Aktualno/Arhiv.