Z vstopom v EU tujce v Republiki Sloveniji delimo na dve večji skupini, ki se razlikujeta glede na način in pogoje vstopa v državo in sicer: državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (države članice EGP so države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter državljani tretjih držav, ne-članic EGP/EU. Ureditev področja vstopa in bivanja, zaposlitve in dela, integracije tujcev ter mednarodne zaščite beguncev v Republiki Sloveniji določajo zakonski akti kot so Zakon o tujcih, Zakon o državljanstvu, Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU ter ostali zakoni in podzakonski akt. Za več glej MNZ in MDDSZ.

Dne 31. 12. 2015 je imelo v Republiki Sloveniji veljavnih dovoljenj za prebivanje oziroma potrdil o prijavi prebivanja 126.085 tujcev, 81.503 tujcev je imelo veljavnih dovoljenj za stalno prebivanje ter 44.582 tujcev veljavnih dovoljenj za začasno prebivanje. Največje število tujcev, imetnikov dovoljenja za prebivanje je bilo državljanov Bosne in Hercegovine (53.681), sledijo državljani Kosova (15.681), Srbije (11.591), Makedonije (11.471), v manjšem številu pa si sledijo državljani Ruske federacije, Ukrajine, Kitajske, Črne Gore, Združenih držav Amerike ter Moldavije. V okviru Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je imelo največ veljavnih dovoljenj za stalno prebivanje oziroma potrdil o prijavi prebivanja poleg državljanov Republike Hrvaške (10.460), še državljani Bolgarije (4.050), Italije (2.501), Nemčije (1.138) ter Slovaške (776). V primerjavi z letom 2014 je v letu 2015 mogoče zaznati porast tako v številu veljavnih dovoljenj za stalno prebivanje državljanov tretjih držav (2014, 77.021) kot v številu veljavnih dovoljenj za začasno prebivanje državljanov tretjih držav (2014, 40.485).

Na področju mednarodne zaščite je bilo v letu 2015 vloženih 277 prošenj za mednarodno zaščito. Status mednarodne zaščite je bil priznan 45 osebam, od tega 34 osebam status begunca ter 11 osebam status subsidiarne zaščite. Največje število statusov mednarodne zaščite v letu 2015 je bilo podeljenih državljanom Irana (19), Sirije (10), Somalije (7), DR Konga (2), Kazahstana (2) ter Afganistana, Kameruna, Iraka, Ruske federacije in Ukrajine (1). Za več informacij o migracijah in mednarodni zaščiti v Sloveniji v 2015 glej tukaj.

Informacije v zvezi s pogoji vstopa, bivanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji so dostopne na naslednjih spletnih straneh:
Za državljane tretjih držav, ne-EU državljane;
Za državljane EGP in EU.

Druge uporabne informacije za tujce:
www.infotujci.si
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/e_storitve
http://integracija.si