S sprejemom Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) je postalo sodelovanje držav članic v Evropski migracijski mreži obligatorno. Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo: predstavniki Evropske komisije, ki jih koordinira Generalni direktorat za notranje zadeve in migracijo (DG Migration and Home Affairs) kateri usklajuje delo Evropske migracijske mreže ter zagotavlja, da ta ustrezno odraža politične prednostne naloge Unije na področju migracij in azila; Usmerjevalni odbor sestavljen iz članov držav članic in Norveške ter predstavnikov Evropske komisije; ter nacionalne kontaktne točke držav članic sestavljene iz različnih strokovnjakov s področja migracij in azila.