Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena 14. maja 2008 z Odločbo Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) z namenom zagotavljanja institucijam Skupnosti in državam članicam najnovejše, objektivne, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in azilu, tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, predstavniki držav članic ter pridružena članica Norveška v obliki subjekta nacionalnih kontaktnih točk.

Ključna naloga Evropske migracijske mreže je zbiranje, analiziranje in dokumentiranje različnih informacij s področja migracij in azila kot podpora pri oblikovanju EU in nacionalnih politik držav članic. EMN pridobljene informacije zagotavlja širši javnosti ter ostalim zainteresiranim partnerjem v obliki različnih publikacij kot so študije, letna poročila o napredku na področju migracijske in azilne politike, statistična poročila, bilteni, priročniki, brošure, itd. katere objavlja preko uradne spletne strani Evropske migracijske mreže/Evropske komisije (DG Home Affairs and Migration ), na spletnih straneh posameznih nacionalnih kontaktnih točk, vključno s spletno stranjo Slovenske nacionalne kontaktne točke.