Evropska migracijska mreža deluje od leta 2008 z namenom zagotavljanja najnovejših, zanesljivih in primerljivih informacij s področja migracij in azila tako na ravni EU kot na ravni nacionalnih držav. Preko objave različnih študij, poročil, analiz, brošur, itd. se Evropska migracijska mreža predstavlja oblikovalcem politik na evropski in nacionalni ravni ter obvešča širšo javnost o svojih ciljih, nalogah in aktivnostih. Evropska migracijska mreža pri svojem delu sodeluje z različnimi akterji s področja migracij in azila kot so EU institucije (Evropski parlament), EU agencije (Frontex, EASO, FRA, Eurostat), EU odbori (Evropsko ekonomski-socialni odboru, Odbor regij) ter mednarodne in nevladne organizacije (IOM, UNHCR, OECD, World Bank, itd). Od leta 2008 je Evropska migracijska mreža objavila več kot 5000 dokumentov v katerih obravnava različne vidike migracij kot so: problem upravljanja nereguliranih tokov migracij, politika vračanja in ponovne integracije državljanov tretjih držav, zagotavljanje mednarodne zaščite ter zaščite ranljivih skupin, vstop in prebivanje tujcev, dostop do trga dela državljanov tretjih držav, mobilnost tujih raziskovalcev in študentov, združevanje družinskih članov državljanov tretjih držav, vizumska politika, čezmejno policijsko sodelovanje, trgovina z ljudmi, itd. Večina dokumentov je dostopna na spletnih straneh Evropske migracijske mreže ter na tej spletni strani pod domeno Publikacije/Aktualno.

Evropsko migracijsko mrežo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, Generalni direktorat za notranje zadeve in migracije (DG Home Affairs and Migration) ter nacionalne kontaktne točke držav članic in Norveške.