Domov/Dokumenti/EMN Ad-hoc Queries

EMN Ad-hoc Queries

Nacionalne kontaktne točke EMN in Evropska komisija uporabljajo mehanizem Ad-hoc query za hitro izmenjavo informacij o različnih vprašanjih s področja azila in migracij kot so zakonite migracije, nekontrolirane migracije, mejno sodelovanje, vračanje, vizumska politika itd. Evropska migracijska mreža redno objavlja zbirko odgovorov na posamezne ad-hoc queries v kateri je mogoče najti različne poglede, prakse in izzive držav članic EU in Norveške pri izvajanju EU in nacionalnih politik. Zbirko objavljenih Ad-hoc queries je mogoče najti tukaj.

*Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico in pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.