EMN vsako leto objavi EU letno poročilo o migracijah in azilu v katerem predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaj (EU in nacionalne) ter rezultate javnih debat, ki so se odvijale v državah članicah ter na Norveškem. Letno poročilo se pripravi na podlagi nacionalnih poročil, ki jih predhodno pripravijo nacionalne kontaktne točke. Vsako nacionalno poročilo sestavljajo trije dokumenti: 1. del – poročilo o izvajanju EU politik, 2. del – poročilo o izvajanju nacionalnih politik in ostalih mednarodnih zavez (projekti, sporazumi, twinning, itd.) ter statistično poročilo. Vsak dokument ima vnaprej predpisano strukturo vendar vsebina posameznega nacionalnega poročila odraža prioriteto države članice. Pri pripravi EU letnega poročila sodelujejo tudi EU Agencije (EASO, Frontex, Eurostat) ter Evropska komisija.

Glavna poglavja, ki jih poročilo obravnava so naslednja;
1.) Mednarodna zaščita vključno z azilom;
2.) Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine;
3.) Legalne migracije in mobilnost;
4.) Integracija;
5.) Vpliv na razvoj migracij in sodelovanje s tretjimi državami;
6.) Varovanje EU zunanjih meja;
7.) Nedovoljene migracije in vračanje;
8.) Aktivnosti v zvezi s trgovino z ljudmi.

EU letno poročila o migracijah in azilu 2016 ter statistično poročilo (Aneks) sta dostopna na domeni “Aktualno” ali tukaj. Zbirka vseh objavljenih EU letnih poročil, statističnih poročil in nacionalnih poročil je dostopna tukaj.

Za vsako državo članico in Norveško EMN objavi dokument t.i. Country FactSheet kateri predstavlja povzetek nacionalnega poročila. Zbirka EMN Country FactSheets je dostopna tukaj.

***Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico oziroma pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN (Evropska komisija) bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.