Na podlagi Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (2008/381/ES) od leta 2008 dalje mreža objavlja EMN Skupno letno poročilo o migracijah in mednarodni zaščiti, ki predstavlja skupek različnih dokumentov, ki jih mreža objavlja tekom leta ter podatkov, ki jih prispevajo EU Agencije kot so Frontex, EASO, FRA in Eurostat. Pomemben del letnega poročila predstavljajo nacionalna poročila, ki jih prispevajo države članice ter Norveška. Okvir za pripravo poročila je natančno določen in je sestavljen iz večih delov, med drugim vsebuje tudi prilogo s statističnimi podatki. Poročilo predstavlja napredek EU in držav članic v sedmih glavnih poglavji in sicer:
i.) Legalne migracije in mobilnost
ii.) Integracija
iii.) Nekontrolirane migracije in vračanje
iv.) Mednarodna zaščita
v.) Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine
vi.) Trgovina z ljudmi
vii.) Razvoj in migracije.
Dostop do EMN letnih poročil in nacionalnih poročil držav članic je mogoč tukaj.

Za vsako državo članico posebej se pripravi tudi t.i. Country FactSheet, ki predstavlja krajši povzetek nacionalnega poročila.

*Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo, da redno objavljajo sveže, najnovejše in točne podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pristojnost, da odločajo o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.