Na podlagi delovnega programa Evropska migracijska mreža ter nacionalne kontaktne točke vse leto objavljajo različne vrste dokumentov, ki so lahko v obliki poročil, analiz, kratkih informacij, itd. Različni dokumenti se lahko objavljajo v različnih časovnih obdobjih, lahko spadajo k rednim edicijam ali pa so objavljeni kot enkraten, specifičen dokument. Vrste dokumentov, ki jih EMN objavlja so naslednji;

1.) EMN večletni delovni program vsebuje aktivnosti za katere se nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija zavežejo, da jih bodo izvedle v določenem časovnem obdobju. Zbirka dokumentov je dostopna tukaj.
2.) EMN Status Report predstavlja poročilo o napredku v izvajanju aktivnosti EMN in nacionalnih kontaktnih točk, ki so določene v EMN večletnem programu. Zbirka dokumentov je dostopna tukaj.
3.) EMN Inform predstavlja kratek opis specifične vsebine s predstavitvijo analize zbranih podatkov in informacij. Zbirka različnih dokumentov je dostopna tukaj.
4.) EMN migracijska statistika; zbirka statističnih podatkov od 2001-2009 je dostopna tukaj. Od 2010 dalje je zbirka sestavni del EU letnega poročila o migracijah in azilu v obliki Statističnega poročila (Aneks) dostopna tukaj.
5.) EMN Ad-Hoc Queries; predstavljajo hitro izmenjavo informacij med nacionalnimi kontaktnimi točkami s področja institucionalne ureditve, različnih politik, zakonodaje, prenosa in izvajanja EU direktiv, različnih praks in trendov, čezmejnega sodelovanja, itd. Vse od leta 2008 je bilo izdelanih več 700 Ad-Hoc Queries. Večina AHQs je zaradi zaščite podatkov dostopna le nacionalnim kontaktnim točkam in Evropski komisiji. Zbirka objavljenih AHQ je dostopna tukaj.
6.) EMN Bulletin predstavljajo najnovejše in sveže informacije pridobljene s strani oblikovalcev politik in različnih strokovnjakov o trenutnem stanju in/ali napredku v EU in posameznih državah članicah, vključno z najnovejšimi statističnimi podatki v večini pridobljenih preko Eurostata. Vsebujejo tudi poročila o EMN dogodkih kot so konference, delovna omizja, predstavitve itd. Bulletin se objavlja na vsako tromesečje. Zbirka dokumentov je dostopna tukaj.

***Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico oziroma pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN (Evropska komisija) bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.