Na podlagi delovnega programa Evropska migracijska mreža ter nacionalne kontaktne točke skozi vso leto objavljajo različne vrste dokumentov, ki so lahko v obliki poročil, analiz, kratkih informacij, itd. Različni dokumenti se lahko objavljajo v različnih časovnih obdobjih, lahko spadajo k rednim edicijam ali pa so objavljeni kot enkraten, specifičen dokument. EMN Status Report predstavlja poročilo o napredku v izvajanju aktivnosti EMN in nacionalnih kontaktnih točk, ki so določene v EMN večletnem programu. Country FactSheet predstavlja kratek povzetek o napredku v zvezi z implementacijo evropske in nacionalne zakonodaje ter politike migracij za posamezno državo članico. Dokument se objavlja vsako leto na podlagi podatkov zbranih preko nacionalnega letnega poročila, podatkov Evropske komisije, Eurostata ter EU Agencij kot so Frontex, EASO in FRA. EMN Informs predstavlja kratek opis specifične vsebine s predstavitvijo analize zbranih podatkov in informacij. Dostop do dokumentov je tukaj.

*Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo, da redno objavljajo sveže, najnovejše in točne podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pristojnost, da odločajo o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.