Arhiv

EU letno poročilo o migracijah in azilu

EMN vsako leto objavi EU letno poročilo o migracijah in azilu v katerem predstavi napredek v politikah in novosti na področju zakonodaj (EU in nacionalne) ter rezultate javnih debat, ki so se odvijale v državah članicah ter na Norveškem. Letno poročilo se pripravi na podlagi nacionalnih poročil, ki jih predhodno pripravijo nacionalne kontaktne točke. Vsako […]

3.02.2015|Arhiv|

EMN študije

EMN – študije obravnavajo specifično vsebino s širšega področja migracij in mednarodne zaščite ter analizirajo podatke, ki so zanimivi za oblikovalce politik, različne strokovnjake, raziskovalce, predstavnike medijev, itd. EMN vsako leto objavi vsaj štiri krajše, usmerjene študije ali dve glavni študiji s širšo vsebino. Izbor tematik EMN – študij poteka po posebnem internem postopku v […]

2.02.2015|Arhiv|

EMN dokumenti

Na podlagi delovnega programa Evropska migracijska mreža ter nacionalne kontaktne točke vse leto objavljajo različne vrste dokumentov, ki so lahko v obliki poročil, analiz, kratkih informacij, itd. Različni dokumenti se lahko objavljajo v različnih časovnih obdobjih, lahko spadajo k rednim edicijam ali pa so objavljeni kot enkraten, specifičen dokument. Vrste dokumentov, ki jih EMN objavlja […]

2.02.2015|Arhiv|