Dne 27. septembra 2017 je Evropska komisija predstavila poročilo o napredku pri izvajanju evropske agende o migracijah iz leta 2015. Predstavila je stanje v Uniji v letu 2017, kjer se je zavzela za korake k močnejši, učinkovitejši in privlačnejši migracijski in azilni politiki EU, predvsem na štirih prioritetnih področjih:

  1. ) predlaga novi program preselitve vsaj 50.000 beguncev;
  2. ) vzpostavitev pilotnih projektov za zakonite migracije, kjer bo nudila finančno podporo in pomoč pri usklajevanju;
  3. ) nove ukrepe za učinkovitejšo politiko EU na področju vračanja;
  4. ) potreben je večji napredek pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema ter pri sodelovanju z državami izvora in tranzita na področju migracij, zlasti z zagotavljanjem dodatnih prispevkov k skrbniškemu skladu EU za Afriko.

Sporočilo Evropske komisije o izvajanju evropske agende o migracijah, objavljeno 27. septembra 2017, je dostopno tukaj. Ostala poročila in dokumenti so dostopni tukaj.