EU in večina držav članic se sooča s številnimi izzivi na področju trga dela, od staranja prebivalstva, vzdrževanja socialnega sistema in sistema pokojnin, do vse večjih potreb srednjih in velikih podjetji po visokokvalificirani delovni sili. Migracije predstavljajo eno od možnih rešitev, še posebno v povezavi z izobraženimi tujci, državljani tretjih držav, ki prihajajo v EU zaradi dela in zaposlitve. Na konferenci EMN z naslovom »EU v globalnem tekmovanju za talente: izzivi in rešitve pri krepitvi EU konkurenčnosti«, ki je potekala v Talinu, dne 21 in 22 septembra 2017, so se udeleženci dotaknili nekaterih od obstoječih vprašanj. Veliko držav članic EU je izrazilo zanimanje za ugotavljanje načinov privabljanja tujih podjetnikov, še posebno ustanovitelje star-upov. Ena od delavnic na konferenci je bila namenjena razpravi o »privabljanju in ohranjanju tujih ustanoviteljev start-upov«. Na njej so bile predstavljene različne sheme, ki obstajajo v Evropi, ter načini za privabljanje ustanoviteljev start-up v prihodnje. Namen teh posebnih shem je privabljati start-upe ter potencialne ustanovitelje star-upov z namenom promocije razvoja inovativnih podjetniških ekosistemov, ki bi lahko spodbujali ustanavljanje novih zaposlitev ter inovacij. Želja vseh je, da bi tuji ustanovitelji start-upov prispevali k gospodarski rasti in razvoju na lokalnem nivoju ter v širši regiji. Prvi del delavnice se je osredotočil na ukrepe za privabljanje ustanoviteljev start-upov. Drugi del delavnice pa na vprašanje ohranjanja in zadrževanja le-teh v lokalnem okolju in kaj mora regija imeti, da bi bila lahko dovolj privlačna. Delavnico sta organizirali estonsko ministrstvo za notranje zadeve, star-up Estonije, ob sodelovanju predstavnikov Evropske komisije, Startap Genome 1 ter predstavniki podjetnikov, ustanoviteljev start-upov.

EMN Inform “Privabljanje in ohranjanje tujih ustanoviteljev startup-ov” je dostopen tukaj.