Aktualno

Sporočilo Evropske komisije o izvajanju evropske agende o migracijah, september 2017

Dne 27. septembra 2017 je Evropska komisija predstavila poročilo o napredku pri izvajanju evropske agende o migracijah iz leta 2015. Predstavila je stanje v Uniji v letu 2017, kjer se je zavzela za korake k močnejši, učinkovitejši in privlačnejši migracijski in azilni politiki EU, predvsem na štirih prioritetnih področjih:

) predlaga novi program preselitve […]

3.10.2017|Aktualno|

EMN Country FactSheet – Slovenija, avgust 2017

EMN Country FactSheet predstavlja ključna dejstva o napredku v politiki in zakonodaji s področja migracij in mednarodne zaščite, za vsako državo članico posebej in Norveško. Dokument predstavlja povzetek informacij in podatkov iz letnega nacionalnega poročila, ki ga vsako leto posebej pripravijo nacionalne kontaktne točke, po v vnaprej predpisani specifikaciji, katere se uporabi tudi pri pripravi […]

14.09.2017|Aktualno|

19. izvod EMN Bulletin, April – Julij 2017

EMN Bulletin nudi oblikovalcem politik, različnim strokovnjakom, raziskovalcem, predstavnikom civilne družbe, medijem ter javnosti najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in mednarodne zaščite v EU, v državah članicah ter na Norveškem. Vsebino EMN biltenov prispevajo države članice preko nacionalnih kontaktnih točk, Evropska komisija ter EU agencije.
Vsebina 19. izdaje EMN Bulletin-a zajema obdobje med aprilom in […]

13.09.2017|Aktualno|

EU 2016 letno poročilo o migracijah in mednarodni zaščiti, april 2017

EU 2016 letno poročilo o migracijah in mednarodni zaščiti je izdelano s pomočjo nacionalnih kontaktnih točk EMN, ki so prispevale informacije o situaciji in napredku na področju migracij in mednarodne zaščite ter statistične podatke za leto 2016. V nacionalnih poročilih so nacionalne kontaktne točke uporabile različne vire kot npr. poročila o izvajanju EU in nacionalne […]

11.09.2017|Aktualno|

16. izdaja EMN Bulletin; Julij – September 2016

EMN Bulletin nudi oblikovalcem politik in ostalim strokovnjakom najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in mednarodne zaščite na EU ravni in na ravni držav članic. 16. izdaja zajema obdobje med julijem in septembrom 2016, vključno z zadnjimi javno objavljenimi statističnimi podatki.

Več vsebine glej 16th EMN Bulletin

16.11.2016|Aktualno|

EMN Country FactSheet – Slovenia, 2015

EMN Country FactSheet za Slovenijo 2015 predstavlja kratek povzetek novosti s področja migracij in mednarodne zaščite, vključno z zadnjimi statističnimi podatki. Dokument je nastal na podlagi nacionalnega poročila s področja migracij in mednarodne zaščite v Sloveniji za leto 2015, ki ga je pripravila SI NKT skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo, Ministrstvom za […]

3.10.2016|Aktualno|

15. izdaja EMN Bulletin; april – junij 2016

EMN Bulletin nudi oblikovalcem politik in ostalim strokovnjakom najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in mednarodne zaščite na EU ravni in na ravni držav članic. 15. izdaja zajema obdobje med aprilom in junijem 2016, vključno z zadnjimi javno objavljenimi statističnimi podatki.

Več vsebine glej: 15. izdaja EMN Bulletina (april – junij 2016).

12.08.2016|Aktualno|

EMN letno poročilo o migracijah in azilu za 2015, junij 2016

Povzetek:
EMN poročilo o migracijah in azilu za 2015 je nastalo na podlagi podatkov, ki so jih prispevale države članice (tudi Slovenija) ter pridružena članica Norveške v svojih nacionalnih poročilih za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015. Poročilo vsebuje pregled glavnih zakonodajnih novosti ter napredek v politikah migracij in azila na EU ravni in na ravni […]

10.08.2016|Aktualno|

Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji za 2015

Povzetek:
Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju je pripravil Urad za migracije. Temeljne naloge Urada za migracije, ki deluje znotraj Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve so spremljanje stanja na področju migracij, mednarodne zaščite in vključevanja oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev, preučevanje pojavov in gibanj […]

28.07.2016|Aktualno|

14th EMN Bulletin (January – March 2016)

EMN Buletin nudi oblikovalcem politik in ostalim strokovnjakom najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in mednarodne zaščite na EU ravni in na ravni držav članic. 14. izdaja zajema obdobje med januarjem in marcem 2016, vključno z zadnjimi javno objavljenimi statističnimi podatki.

Več vsebine glej: 14. izdaja EMN Buletina (januar – marec 2016)

27.07.2016|Aktualno|