Nacionalne kontaktne točke morajo predvidoma v začetku novega leta pripraviti analitično poročilo o novostih in trendih s področja migracij in azila, ki so se izvedle v preteklem letu t.i. Activity Report on Migration and Asylum ter do prvega tromesečja statistično poročilo t.i. Statistical Report. Do konca prvega polletja pripravijo tudi krajše nacionalno politično poročilo s področja migracij in azila t.i. Annual Policy Report v katerem seznanijo Evropsko komisijo, nacionalni Parlament, Vlado ali javnost o glavnih političnih spremembah ter posredujejo informacije o napredku s področja migracij in azila, ki pa niso nujno vezane le na EU politike temveč predvsem na nacionalno politiko in napredek posamezne članice. Informacije, ki jih posredujejo lahko vključuje med drugim tudi bilateralno mednarodno sodelovanje z tretjimi državami ter izvajanje mednacionalnih in nacionalnih projektov kot so npr. osveščanje o različnih vrstah zlorab migrantov, projekti z begunci in predstavniki drugih narodnih skupnosti, medijske kampanje, itd. Vsaka nacionalna kontaktna točka sama odloča o vsebini, obliki in načinu seznanjanja javnosti z poročilom, ni pa javna objava letnega poročila zavezujoča.

Za potrebe izmenjave hitrih informacij že od leta 2008 deluje t.i. mehanizem EMN Ad-Hoc Queries preko katerega si nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija izmenjujejo različne informacije in podatke s področja institucionalne ureditve, različnih politik, zakonodaje, prenosa in izvajanja EU direktiv, različnih praks in trendov, čezmejnega sodelovanja, itd. Vse od leta 2008 je bilo izdelanih več kot 600 Ad-Hoc Queries. Večina je zaradi zaščite podatkov dostopna le nacionalnim kontaktnim točkam in Evropski komisiji, nekatere pa so objavljene na spletni strani Evropske migracijske mreže EMN AHQ.