Vsako četrtletje Evropska migracijska mreža objavi t.i. EMN Bilten v katerem predstavi najnovejše podatke o zakonodajnih spremembah in spremembah politik ter novostih v posameznih državah članicah ter jih, v kolikor je mogoče, podkrepi z najnovejšimi statističnimi podatki in različnimi tabelami ter grafi, ki jih pridobi od nacionalnih kontaktnih točk. Biletni so dostopni na domeni Publikacije/Aktualno.

Evropska migracijska mreža preko svoje mreže informacij in podatkov redno posodablja tudi t.i. EU Immigartion Portal namenjen informiranju državljanov tretjih držav kateri želijo vstopiti in bivati v določeni državi članici.