Za namene izboljšanja kakovosti medsebojnega sporazumevanja ter pravilne uporabe pojmov in definicij, Evropska migracijska mreža objavlja slovar pojmov t.i. EMN Glossary&Theasurus. Podlaga za nastanek in osvežitev EMN Slovarja so različni viri in dokumenti, predvsem s področja EU politike azila in migracij. Oblikovalci EU zakonodaje in politik pri svojem delu uporabljajo EMN Slovar kot podlago pri pripravi različnih EU dokumentov, v pomoč pa služi tudi državam članicam pri interpretaciji EU in mednarodnih dokumentov. EMN Slovar je preveden v sedem svetovnih jezikov in sicer: angleški, nemški, španski, francoski, italijanski, portugalski in arabski.

Konec leta 2014 je EMN objavil 3. verzijo EMN Slovarja z več kot 300 različnimi pojmi. Slovar se redno nadgrajuje z novimi pojmi. EMN Slovar v angleškem jeziku je dostopen tukaj, v preostalih jezikih glej tukaj.