Na podlagi študij, podatkov, poročil nacionalnih kontaktnih točk ter drugih virov (Eurostat, Frontex, EASO, FRA, IOM, UNHCR, OECD, itd) Evropska migracijska mreža objavlja različne dokumente v katerih analizira posamezna področja, ki so predmet obravnave na zasedanjih nacionalnih kontaktnih točk in Usmerjevalnega odbora. Namen izdelave EMN dokumentov je informirati in seznaniti oblikovalce politik in odločevalce na EU in nacionalni ravni o določenih problematikah ter odprtih vprašanjih, ki zadevajo EU politike in zakonodajo.

Za vsako od držav članic enkrat na leto objavi splošni dokument t.i. Country FactSheets v katerem so predstavljene najnovejše informacije o najpomembnejših političnih in zakonodajnih novostih s področja migracij in azila, vključno z najnovejšimi statističnimi podatki. Dokument se uporablja kot podlaga v razpravah, ki potekajo v različnih delovnih skupinah EU Sveta, Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter na zasedanjih EU z tujimi partnerji.

Za specifične tematike, ki so predmet obravnave in zajemajo področje migracij in azila (npr. krožne migracija, združevanje družinskih članov državljana tretje države, vračanje, mladostniki brez spremstva, tuji študentje in raziskovalci, itd) EMN objavlja dokument t.i. EMN Informs v katerem predstavi rezultate analiz in izsledkov, ki jih pridobi preko različnih EMN dokumentov (nacionalna poročila, statistična poročila, AHQs).