Nacionalna kontaktna točka Slovenije – dobrodošli
Welcome to the National Contact Point Slovenia

Na spletni strani nacionalne kontaktne točke Slovenije boste našli vse potrebne informacije v zvezi s delovanjem Evropske migracijske mreže, splošne informacije o Skladu za azil, migracije in integracijo (AMIF), preko katerega se črpajo evropska sredstva za delovanje EMN in nacionalne kontaktne točke Slovenije ter informacije o glavnih aktivnostih EMN.

Spletna stran ponuja dostop do najnovejših EMN dokumentov kateri ponujajo sveže, primerljive in zanesljive informacije ter podatke o različnih vidikih področja migracij in mednarodne zaščite. Nekateri dokumenti ponujajo analize najnovejših trendov, dobre praske ter uporabo zakonodaj na EU ravni in/ali na nacionalni ravni. Pri nastajanju EMN dokumentov poleg Evropske komisije sodeluje še 26 nacionalnih kontaktnih točk držav članic EU, tudi nacionalna kontaktna točka Slovenije, pridružena članica Norveška ter EMN partnerji.

Najnovejše EMN študije in nacionalna poročila so objavljena pod domeno Publikacije. Najnovejši  EU dokumenti in EMN dokumenti so objavljeni pod domeno Aktualno. Pod domeno Dokumenti se nahajajo starejši EMN dokumenti (letna poročila o migracijah in mednarodni zaščiti, bilteni, EMN inform, itd.). Pod domeno EMN Ad-Hoc Quaries so objavljeni hitri odzivi nacionalnih kontaktnih točk EMN na različna vprašanja s področja politike zakonitih migracij, mednarodne zaščite, nedovoljenih migracij, vizumske politike, integracije, zakonodajne ureditve, dobrih praks, itd. V pomoč pri razumevanju EU in EMN dokumentov je pod domeno EMN Slovar mogoče najti prevod in razlago ključnih pojmov s področja migracij in mednarodne zaščite. Vsi dokumenti objavljeni na tej spletni strani so dostopni tudi na uradni spletni strani Evropske migracijske mreže.

Pod domeno Mediji se nahajajo najnovejši videi in druge multimedijske objave, ki so povezane s delovanjem Evropske migracijske mreže, nacionalnih kontaktnih točk, Evropske komisije in EMN partnerjev.

Preko domene Dogodki vas bomo obveščali o najpomembnejših dogodkih, ki jih organizira  Evropska migracijska mreža, nacionalne kontaktne točke, Evropska komisija in EMN partnerji.

Vsa vprašanja v zvezi s delovanjem nacionalne kontaktne točke Slovenije ali Evropske migracijske mreže lahko pošljete na uradni elektronski naslov: emn.mnz@gov.si.

*Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke in/ali informacije s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico in pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.