Nacionalna kontaktna točka Slovenije – dobrodošli
Welcome to the National Contact Point Slovenia

Na spletni strani Slovenske nacionalne kontaktne točke boste našli vse potrebne informacije v zvezi z delovanjem Evropske migracijske mreže, glavne informacije o Skladu za azil, migracije in integracijo (AMIF), preko katerega se črpajo evropska sredstva za delovanje EMN ter informacije o glavnih aktivnostih, ki jih mora Slovenska nacionalna kontaktna točka izvajati v skladu z večletnim delovnim programom EMN.

Spletna stran ponuja dostop do najnovejših EMN dokumentov (EMN Study, EMN Bulletin, Country FactSheet, EMN Migration Statistic) v katerih se analizirajo podatki ter različni vidiki področja migracij in mednarodne zaščite.

Pri nastajanju EMN dokumentov sodeluje 28 držav članic in pridružena članica Norveška ter Evropska komisija. Po potrebi so vključeni tudi drugi partnerji kot so EU agencije (EASO, FRA, Frontex), Evropski parlament, različne raziskovalne ustanove, akademski krogi, mednarodne organizacije ter posamezniki.

Novejši EMN dokumenti so dostopni na tej spletni strani (glej »Novosti«) ali pod domene Publikacije/Aktualno/Arhiv, kjer lahko najdete tudi druge dokumente, ki jih objavljajo partnerji s katerimi sodeluje Evropska migracijska mreža. Vsi dokumenti objavljeni na tej spletni strani so dostopni tudi na uradni spletni strani Evropske migracijske mreže.

Preko domene Dogodki vas bomo sproti obveščali o pomembnejših dogodkih, ki jih bo organizirala Evropska migracijska mreža ali nacionalne kontaktne točke.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi z delovanjem Slovenske nacionalne kontaktne točke ali Evropske migracijske mreže lahko pošljete na uradni elektronski naslov: emn.mnz@gov.si.

NOVOSTI:

EMN video je promocijski video o delovanju Evropske migracijske mreže. Za več informacij glej domeno Mediji.

EMN usmerjena študija: “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU”, november 2016. EMN poročilo ter Slovensko nacionalno poročilo sta dostopna tudi v domeni Publikacije.

EMN usmerjena študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016. Dokument je dostopen tudi na domeni Publikacije.

– Izšel je novi EMN Bulletin v katerem je mogoče najti informacije in statistične podatke s področja migracij in mednarodne zaščite ter aktivnosti EMN za obdobje julij – september 2016. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016 predstavlja tretjo od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016 predstavlja drugo od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije.

Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016 predstavlja prvi od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije.

EMN Country FactSheet – Slovenija, 2015 predstavlja kratek povzetek novosti s področja migracij in mednarodne zaščite, vključno z zadnjimi statističnimi podatki. Dokument je dostopen tudi na domeni Aktualno.

EMN poročilo o migracijah in azilu za 2015. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji za 2015. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

EMN usmerjena študija: Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU, julij 2016. EMN poročilo ter Slovensko nacionalno poročilo sta dostopna tudi v domeni Publikacije.

EMN usmerjena študija: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, junij 2016. EMN poročilo ter Slovensko nacionalno poročilo sta dostopna tudi v domeni Publikacije.