Nacionalna kontaktna točka Slovenije – dobrodošli
Welcome to the National Contact Point Slovenia

Na spletni strani Slovenske nacionalne kontaktne točke boste našli vse potrebne informacije v zvezi z delovanjem Evropske migracijske mreže, glavne informacije o Skladu za azil, migracije in integracijo (AMIF) preko katerega se črpajo EU sredstva za delovanje EMN ter informacije o aktivnostih, ki jih mora Slovenska nacionalna kontaktna točka izvajati v skladu z večletnim delovnim programom EMN.

Spletna stran ponuja dostop do najnovejših EMN dokumentov (EMN Studies, EMN Bulletin, Country FactSheets, EMN Migration Statistic, itd) v katerih se analizirajo in obravnavajo različni vidiki migracij in azila. Pri nastajanju EMN dokumentov, s pomočjo zbiranja informacij in podatkov, sodeluje 29 nacionalnih kontaktnih točk (28 držav članic in pridružena članica Norveška), Evropska komisija ter drugi subjekti kot so EU agencije (EASO, FRA, Frontex), akademski krogi, mednarodne organizacije, itd.

Nedavno objavljeni EMN dokumenti so dostopni na domeni Publikacije/Aktualno, kjer lahko najdete tudi dokumente objavljene s strani sorodnih subjektov in partnerjev s katerimi sodeluje Evropska migracijska mreža in SI NCP. Vsi dokumenti objavljeni na tej spletni strani so dostopni tudi na uradni spletni strani Evropske migracijske mreže.

Preko domene Dogodki vas bomo sproti obveščali o pomembnejših dogodkih, ki jih bo organizirala Evropska migracijska mreža ali nacionalne kontaktne točke.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi z delovanjem Evropske migracijske mreže lahko pošljete na uradni elektronski naslov Slovenske nacionalne kontaktne točke: emn.mnz@gov.si.

NOVOSTI:

Study on smuggling of migrants; Case Study 3: Pakistan–Turkey–Greece, September 2016 predstavlja tretjo od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije

Study on smuggling of migrants; Case Study 2: Ethiopia–Libya–Malta-Italy, September 2016 predstavlja drugo od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije.

Study on smuggling of migrants; Case Study 1: Syria-Lebanon – Egypt – Italy, September 2016 predstavlja prvi od treh primerjalnih študij o tihotapskih poteh in tihotapskih mrežah s katerimi se migranti soočajo na poti v EU. Študija je dostopna tudi na domeni Publikacije.

EMN Country FactSheet – Slovenija, 2015 predstavlja kratek povzetek novosti s področja migracij in mednarodne zaščite, vključno z zadnjimi statističnimi podatki. Dokument je dostopen tudi na domeni Aktualno.

EMN poročilo o migracijah in azilu za 2015. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji za 2015. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

– Izšla je 15. izdaja EMN Bulletin-a v kateri je mogoče najti informacije in statistične podatke s področja migracij in mednarodne zaščite ter aktivnosti EMN za obdobje april – junij 2016. Dokument je dostopen tudi v domeni Aktualno.

EMN usmerjena študija: Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU, julij 2016. EMN poročilo ter Slovensko nacionalno poročilo sta dostopna tudi v domeni Publikacije.

EMN usmerjena študija: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, junij 2016. EMN poročilo ter Slovensko nacionalno poročilo sta dostopna tudi v domeni Publikacije.