Nacionalna kontaktna točka Slovenije – dobrodošli
Welcome to the National Contact Point Slovenia

Na spletni strani Slovenske nacionalne kontaktne točke boste našli vse potrebne informacije v zvezi z delovanjem Evropske migracijske mreže, glavne informacije o Skladu za azil, migracije in integracijo (AMIF), preko katerega se črpajo evropska sredstva za delovanje EMN ter informacije o glavnih aktivnostih, ki jih mora Slovenska nacionalna kontaktna točka izvajati v skladu z večletnim delovnim programom EMN.

Spletna stran ponuja dostop do najnovejših EMN dokumentov (EMN Study, EMN Bulletin, EMN Inform, EMN Country FactSheet, EU Annual Policy Report, itd.) v katerih se analizirajo podatki ter različni vidiki s področja migracij in mednarodne zaščite.

Pri nastajanju EMN dokumentov sodeluje 26 držav članic ter pridružena članica Norveška ter Evropska komisija. Po potrebi so vključeni tudi drugi partnerji kot so EU agencije (EASO, FRA, Frontex), Evropski parlament, različne raziskovalne ustanove, akademski krogi, nevladne in mednarodne organizacije ter posamezniki.

Novejši EMN dokumenti so dostopni pod domeno Publikacije/Aktualno/Arhiv, kjer lahko najdete tudi druge dokumente, ki jih objavljajo partnerji s katerimi sodeluje Evropska migracijska mreža. Vsi dokumenti objavljeni na tej spletni strani so dostopni tudi na uradni spletni strani Evropske migracijske mreže.

Preko domene Dogodki vas bomo sproti obveščali o pomembnejših dogodkih, ki jih bo organizirala Evropska migracijska mreža ali nacionalne kontaktne točke.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi z delovanjem Slovenske nacionalne kontaktne točke ali Evropske migracijske mreže lahko pošljete na uradni elektronski naslov: emn.mnz@gov.si.

***Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico in pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni, bodisi na uradni spletni strani EMN (Evropska komisija) bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk.